Kolejny rok wzrostu ilości podatników PIT w Krakowie

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.

Żeby wydać trzeba najpierw zarobić – o krakowskich innowacjach finansowych.

Mimo pandemii COVID-19 Kraków zamknął ubiegły rok kolejnym znaczącym wzrostem ilości podatników. Bezwzględnie przybyło w Krakowie w 2020 roku (w porównaniu do roku 2019) aż 9114 nowych podatników, a uwzględniając zgony – aż 24940 nowych podatników. To oznacza, że do budżetu tylko z tego tytułu, czyli wzrostu liczby podatników, trafiło dodatkowo ponad 67 mln zł. 

Ten niewątpliwy sukces spowodowany był dwoma głównymi czynnikami:

1. Wprowadzonym w 2018 roku i kontynuowanym projektem Karty Krakowskiej, dającej osobom zameldowanym w Krakowie i płacącym w Krakowie podatki znaczne ulgi, w tym ulgi w nabywaniu okresowych biletów komunikacji publicznej.

2. Prowadzoną od 2011 roku akcją „Płać podatki w Krakowie”, poprzez którą mieszkańcy informowani są o skutkach i efektach płacenia podatku w Krakowie dla mieszkańców naszego miasta.

Kiedy w 2011 roku startowaliśmy z akcją „Płać podatki w Krakowie”, mieliśmy niewiele ponad 580 tysięcy podatników w Krakowie. Po 10 latach mamy prawie 660 tysięcy podatników, a ten wzrost (prawie 80 tysięcy nowych podatników) jest kluczowym powodem nowych możliwości finansowych Krakowa. Te 10 lat akcji to znaczący przyrost podatników, ale i wzrost poczucia znaczenia płacenia podatków i identyfikowania się mieszkańców ze swoimi małymi ojczyznami.

Kiedy w 2018 roku startowaliśmy z Kartą Krakowską, zakładaliśmy na całą kadencję 2018-2023 plan właśnie 655 tysięcy podatników. Ten plan osiągnęliśmy w połowie kadencji i wydaje się, że do jej końca osiągniemy dużo więcej. Widać, jakie znaczenie dla finansów Miasta miało wdrożenie w 2018 roku Karty Krakowskiej. Widać, jak przyrosty liczby podatników z ogromnym naddatkiem pokrywają koszty operacyjne Karty Krakowskiej. To jest jedna z najlepszych inwestycji samorządu.

Patrząc na przyrosty podatników dzielnicami mamy liderów w postaci dzielnic I, XIII i V, a stosunkowo najmniejszy przyrost jest w dzielnicach nowohuckich. Ten trend jest widoczny od kilku lat.

Z badań i analiz wynika, że mieszkańcy uważają obydwie akcje za bardzo dobre. 94% mieszkańców jest w Krakowie zameldowanych, a 98% płaci tutaj podatki. Kartę Krakowską ma 43% mieszkańców, a 84% mieszkańców uważa Kartę za dobre rozwiązanie.

Od 1 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2019 r. do programu Karta Krakowska przystąpiło prawie 192 tys. mieszkańców. Na dzień 31 sierpnia 2020 r. Kartę posiadało już ponad 258 tys. krakowian, w tym niemal 32,5 tys. osób korzystało z niej na podstawie formularza potwierdzającego odprowadzanie PIT w Krakowie. Na dzień 31 sierpnia 2021 r. Kartę miało już ponad 259 tys. osób, w tym ponad 41 tys. dzięki rozliczaniu się z fiskusem w Krakowie.

Rok 2020 daje nieco mniejsze wyniki w zakresie przyrostu podatników niż lata 2018-2019. Głównym powodem wydaje się pandemia i odpływ części mieszkańców/podatników przez nią spowodowany. Niewątpliwie powodem jest też dużo większa niż corocznie liczba zgonów mieszkańców, płatników PIT. Ale widać już zjawisko odwrotne – powroty do Krakowa, szczególnie cudzoziemców. Niewątpliwie znaczenie ma tutaj także fakt większego rejestrowania się cudzoziemców w krakowskim Grodzkim Urzędzie Pracy. To właśnie wracający mieszkańcy, w tym cudzoziemcy i absolwenci wyższych uczelni, stanowią na najbliższe lata potencjalne źródło wzrostu ilości podatników.

Niestety, mimo znaczącego wzrostu podatników, sumaryczny wzrost PIT za rok 2020 był nieco niższy niż w 2019 roku. Niestety, planowane zmiany podatkowe związane z „Polskim Ładem” spowodują, że dochody z PIT nie będą znacząco rosnąć, a bez znaczących rekompensat wręcz będą spadać.

W Polsce trwa dyskusja na temat nowych zasad finansów publicznych. Samorządy patrzą na tę dyskusję z niepokojem. Oczywiście ważne jest stabilizowanie dochodów, ale przy znaczącym wzroście kosztów bieżących i inwestycyjnych, przewidywany odpływ części podatków PIT musi zostać zrekompensowany. Rekompensata nie może być jednorazową pomocą, związaną z politycznymi decyzjami tylko stałym wzrastającym udziałem samorządów (wszystkich – gminnych, powiatowych i wojewódzkich) w podatku PIT.

Działania w zakresie zwiększania ilości podatników PIT w Krakowie wpisują się w szerszy program krakowskich innowacji samorządowych mających na celu zwiększenie możliwości finansowych Miasta Krakowa. Właśnie akcja „Płać podatki w Krakowie”, wdrażana z determinacją i na bardzo ambitnych warunkach Karta Krakowska, ale i obchodzący 25 lat Krakowski Holding Komunalny pokazują, że krakowski samorząd poszukuje z sukcesem nowych źródeł finansowania swojego rozwoju. I to także takich nowych źródeł, które w ogóle nie obciążają mieszkańców. W sytuacji dynamicznego rozwoju i wzrostu oczekiwań mieszkańców, konieczne są działania innowacyjne, dające nowe źródła dochodów. I tutaj Kraków jest w Polsce niewątpliwym liderem zmian i innowacji.

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >