Jak zacząć starać się o mieszkanie od miasta?

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2020 r.

Informacja o tym jak zacząć starać się o mieszkanie od miasta dostępna jest od lat w wielu miejscach. Jest w Internecie, jest w miejskim informatorze, jest na wielu tablicach ogłoszeniowych. Taką informację przekazują pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa, także Zarządu Budynków Komunalnych. Jednak często na cotygodniowy dyżur przychodzą do mnie z tym pytaniem mieszkańcy, więc chyba sprawa wymaga jakiegoś wyjaśnienia.

Pierwsze i najważniejsze – mieszkanie od Miasta może dostać wnioskodawca, który nie ma żadnego tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe (tak samo osoby starające się wspólnie z nim). To kluczowa rzecz. I druga z tym związana to stosunkowo niskie dochody. Stosunkowo, bo różne gminy ustalają różne progi dochodowe, maksymalna kwota dochodów przypadających na jednego członka rodziny jest też zależna od liczebności rodziny.

Trzecia bardzo ważna sprawa – spełniającym te warunki (braku tytułu prawnego i niskie dochody) obecnie dajemy tylko i jedynie mieszkania socjalne na czas określony, bez możliwości wykupu. Mieszkanie jest dawane najpierw na rok, potem umowa jest przedłużana na 3-8 lat. Każdorazowo sprawdzana jest sytuacja ekonomiczna i społeczna rodziny.

Czwarta sprawa – trzeba złożyć wniosek o pomoc mieszkaniową z wszystkimi załącznikami. Te załączniki to oświadczenia o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny, ale i wszelkie inne zaświadczenia, np. dotyczące sytuacji zdrowotnej czy społecznej poszczególnych członków rodziny. Ten wniosek można składać od początku stycznia do 30 kwietnia każdego roku. Listy sporządzane są, od zeszłego roku, corocznie. Tak więc, jeśli ktoś chce starać się o pomoc mieszkaniową – to musi szybko złożyć taki wniosek. Ostateczny termin to 30 kwietnia.

Przypominam więc, jeśli ktoś chce starać się o pomoc mieszkaniową – musi złożyć wniosek w tym terminie !

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >