Jak przeprowadzić majowe wybory?

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Samorządowcy to poważni ludzie. Jak coś mają zrobić to chcą to zrobić jak najlepiej. Wybory Prezydenta RP to jedne z najważniejszych wyborów. Wybory zarządza Prezydent, nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza, ale większość, zdecydowaną większość spraw organizacyjnych realizuje samorząd. Także samorząd Miasta Krakowa.

Wybory Prezydenta RP mają odbyć się jako pierwsza tura – 10 maja, a jako II tura 24 maja. Do tego czasu musi być wszystko przygotowane, sprawdzone i wdrożone. Polscy samorządowcy zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich i w Związku Miast Polskich mocno zastanowili się nad sposobem i zakresem prac w związku z wyborami. Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich, łącznie reprezentujące około 75% ludności Polski przesłały do Państwowej Komisji Wyborczej szereg pytań, spraw i wątpliwości w sprawie planowanych wyborów. Szczegółowy tekst na końcu, teraz sprawy najważniejsze:

 • Kompletowanie składów obwodowych komisji wyborczych (OKW) – w Krakowie oznacza to znalezienie co najmniej trzech tysiący, a realnie około 4 tysięcy ludzi (prawie 500 komisji). Jak to zrobić w obecnej sytuacji, kiedy ludzie mają ogromne opory i obawy?
 • Szkolenia – jak realnie zrobić w ciągu 1 tygodnia szkolenia dla komisji wyborczych? Kto to w dniach 22-29 kwietnia przeprowadzi i gdzie, aby zachować wszystkie wymagania antyepidemiologiczne?
 • Obsługa wyborów – poza obwodowymi komisjami wyborczymi do przeprowadzenia wyborów potrzebna jest duża liczba osób do obsługi jak np. operatorzy informatyczni, gospodarze lokali – nie ma możliwości zmuszenia ludzi, aby zajęli się tymi zadaniami, a w obecnej sytuacji nikt nie chce rozmawiać na ten temat.
 • Zabezpieczenie wyborców i członków obwodowych komisji wyborczych – w tym w obecnej chwili też nikt nie chce brać udziału.
 • Zabezpieczenie i zapewnienie punktów do głosowania – poza wszystkim kto to zdezynfekuje przed i po wyborach?
 • Odrębne obwody głosowania – w jaki sposób osobom przebywającym w szpitalach i domach pomocy społecznej będzie zagwarantowane prawo do głosowania? Czy rzeczywiście będzie trzeba nosić urny do chorych na koronawirusa?
 • Kwarantanna wyborców – jak zostanie zapewniona możliwość korzystania z praw wyborczych osób przebywających w kwarantannie?
 • Ograniczona liczba urzędników samorządowych – już w chwili obecnej urzędy pracują w zmniejszonej obsadzie związanej m.in. z zamknięciem placówek oświatowych.
 • Współpraca z komisarzami wyborczymi – w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w pracy urzędów utrudnione jest i będzie współdziałanie z komisarzami wyborczymi, delegaturami biura wyborczego, urzędnikami wyborczymi i innymi podmiotami, które jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań wyborczych.
 • Obsługa pełnomocnictw do głosowania – w Krakowie to około 400 osób, z którymi trzeba się spotkać, sprawdzić, a następnie podpisać stosowne dokumenty.
 • Sporządzenie spisu wyborców – nie da się tego robić w sytuacji ograniczonej mobilności urzędników i wyborców.
 • Wydawanie zaświadczeń do głosowania – odbiór musi być osobisty, więc w sytuacji obecnej ryzykowny.
 • (ewentualna) Druga tura wyborów – jak zorganizować II turę wyborów (14 dni później) w sytuacji, w której okaże się, że np. znaczący procent osób pracujących przy wyborach (członkowie OKW, operatorzy oraz pracownicy urzędów) zostało zakażonych podczas tej pracy?
 • Wysokość dotacji – kto zapłaci za dodatkowe koszty tak przeprowadzanych wyborów?

Wszystko cytowane z pisma ZMP/UMP do PKW: www.miasta.pl

Te i inne organizacyjne i merytoryczne zastrzeżenia zostały szczegółowo opisane we wskazanym dokumencie. I oczekują rzetelnej odpowiedzi. Są świadectwem odpowiedzialności polskich samorządowców i pokazaniem prawdziwej skali trudności i realnych ryzyk.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >