Gospodarka rządzie!

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Kraków współtworzy płaszczyznę współpracy samorządów i przedsiębiorców.

Epidemia spowodowała zatrzymanie funkcjonowania wielu podmiotów gospodarczych, wiele firm straciło możliwości zarabiania, finansowania swoich pracowników. Wiele osób straciło pracę, ma zmniejszone wynagrodzenia. Reagowały na to władze państwowe, uruchamiając kolejne tarcze antykryzysowe, reagowały władze samorządowe, w tym Kraków, dając wsparcie w postaci zmniejszania podatków, czynszów, pomocy w działaniu.

Bardzo wiele zależy od tego, w jakiej kondycji będą polskie i krakowskie firmy i przedsiębiorcy. Jeżeli będą miały środki na pracowników, na czynsze, na przygotowanie swoich działań, to inni będą mieli pracę, będą kooperować i wykonywać swoje działania, zarabiać. A zarobek dziś to podatki jutro, może mniejsze, ale ważne dla funkcjonowania Państwa i samorządów.

Wiedzą o tym władze w innych państwach organizując wsparcie dla przedsiębiorców w sposób przez nich oczekiwany, prosto, bez zbytnich formalności. Tak robią Niemcy, Czesi, Litwini, Austriacy i praktycznie wszystkie władze państwowe w Europie.

Tak robią też władze w Polsce, ale niewątpliwie szwankuje dialog i konsultacje między decydentami a przedstawicielami odbiorców, między władzą państwową a przedstawicielami/organizacjami przedsiębiorców i samorządami. Pewnie dlatego kolejne tarcze antykryzysowe są poprawianiem poprzednich, pewnie dlatego część pomocy przedsiębiorcom jest zbyt sformalizowana i nieadekwatna do potrzeb, pewnie dlatego władze państwowe ogłaszają otwarcie działalności, których przedsiębiorcy, ale i samorządowcy, nie mogą zrobić, aby nie zwiększyć ryzyka zachorowań. Potrzebny jest realny dialog i realne konsultacje. Potrzebne jest przedstawianie propozycji dające czas na opinię, potrzebne jest realne wysłuchiwanie potrzeb przedsiębiorców i samorządów.

Dlatego przedsiębiorcy i samorządowcy, w tym samorząd Krakowa, współtworzą Forum Odbudowy Polskiej Gospodarki. Forum ma być okazją realnego i odpowiedzialnego dialogu przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli władzy państwowej.

Chcemy porozmawiać o realnym, dobrze przygotowanym i efektywnym dla przedsiębiorców „odmrażaniu” gospodarki. Chcemy, aby było to przygotowane, skonsultowane, poprawione kiedy trzeba.

Chcielibyśmy rozmawiać o ważnej roli samorządów w „odmrażaniu” gospodarki, ale i wielu niegospodarczych dziedzin życia. Być może wtedy bardziej efektywnie otwierane byłyby szkoły, przedszkola, urzędy, usługi miejskie.

Chcemy porozmawiać o ochronie miejsc pracy w Polsce, o kompromisie między przedsiębiorcami a pracownikami, o możliwościach zabezpieczania pracowników, pokazywaniem im maksymalnego w obecnym stanie rzeczy bezpieczeństwa i perspektyw. Także obsługa mikropożyczek i dofinansowań dla przedsiębiorców byłaby bardziej efektywna.

Chcemy wreszcie porozmawiać o reformie służby zdrowia, bo czas pandemii pokazał dobitnie, że zmiany, duże zmiany są konieczne. Forum Odbudowy Polskiej Gospodarki ma być miejscem na szeroką dyskusję, uzgodnienia i działania.

To mają być działania odpowiedzialne i zrozumiałe dla wszystkich, nie krytykowane tylko dające poczucie wszystkim, że rozwiązania są przemyślane i szeroko akceptowane.

Pierwszym działaniem Forum ma być organizowany w maju Okrągły Stół Gospodarczy, na którym będą przedstawiciele przedsiębiorców, samorządowców i przedstawiciele władzy państwowej. 

Jako Kraków bierzemy w tym czynny udział, tak  jak w wielu inicjatywach i działaniach organizowanych przez organizacje samorządowe i organizacje przedsiębiorców. Zgłaszamy uwagi, propozycje, zmiany. Oby nasz głos był słuchany. Po to jest też i Forum Odbudowy Polskiej Gospodarki, po to jest Okrągły Stół Gospodarczy. Działamy, proponujemy, postulujemy, poprawiamy i współpracujemy. Jak to w Krakowie…

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >