Głosowałem za przyjęciem rezolucji Rady Miasta Krakowa ws. Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego?

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016 r.

W środę, 8 czerwca, Rada Miasta Krakowa podjęła rezolucję ws. Trybunału Konstytucyjnego. Poniżej przedstawiam  krótką argumentację dlaczego głosowałem za tą rezolucją:

 • W kraju demokratycznym podstawą zachowania praw jest przestrzeganie trójpodziału władzy: władza ustawodawcza uchwala prawo, władza wykonawcza stosuje prawo, a władza sądownicza określa, co jest zgodne z prawem. W przypadku konfliktu co do zgodności prawa stanowionego z Konstytucją rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny. W tej sprawie jednoznaczne stanowisko przedstawił  Sąd Najwyższy, uchwalając 26 kwietnia 2016r., że zgodnie z art. 190 ust 2 Konstytucji Rzeczpospolitej „nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla jego domniemanie zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał w toku postępowania”. To stwierdzenie jednoznacznie określa co i kiedy jest zgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej.
 • W Konstytucji zapisane są prawa, kompetencje i obowiązki samorządów. Podejmowane przez samorządy decyzje są istotnym elementem życia każdego obywatela. Jeśli powstaną jakiekolwiek sporne kwestie dotyczące funkcjonowania jednostek samorządowych, jego organów i podjętych przez nie decyzji musimy być pewni i ufać, że zostaną one rozstrzygnięte nie pomyśli, którejś ze stron, ale zgodnie z Konstytucją (najważniejszą wykładnią prawną). Jak ma interpretować samorząd Miasta Krakowa rozstrzygnięcia Trybunału podjęte obecnie w takich kwestiach jak: finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, jak stwierdzić konstytucyjność sankcji za uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem, jak też postrzegać konstytucyjność zasad przekazywania dróg do samorządów. Powstaje naturalne pytanie, czy te ostatnie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego są dla samorządów i mieszkańców wiążące? Dlatego niezbędnym jest, aby w tej istotniej dla nas wszystkich sprawie, wobec codziennych problemów, działań i planów dotyczących Miasta Krakowa jasno wypowiedziała się Rada Miasta Krakowa.
 • Przyjęcie rezolucji dotyczącej TK jest koniecznym i niezbędnym elementem, który pozwoli działać samorządom w poczuciu przestrzegania prawa i zachowania zasad demokracji. Jednocześnie jest ona (rezolucja) formą zabezpieczenia przed paraliżem pracy samorządowej, który może nastąpić w sytuacji, kiedy będzie niezbędne określenie prawnego aspektu podjętych decyzji lub nakazu podjęcia decyzji przez samorząd. Nie mogą istnieć dwa porządki prawne. 
 • Mimo wielkiego zamieszania wszystkie badania społeczne wskazują, że zdecydowana większość obywateli oczekuje, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego będą przestrzegane, jak również oczekuje opublikowania jego wyroków.
 • Ważne, może najważniejsze jest, że niezależnie od naszych szczegółowych poglądów powinniśmy dążyć, szczególnie w samorządzie, do porozumienia. Mamy różne poglądy, różnimy się stosunkiem do wielu spraw ideowych, politycznych, moralnych, czy etycznych, ale wzajemnie możemy się odnosić z szacunkiem, ze zrozumieniem, bez agresji, złych słów. Tacy powinniśmy być sami, ale i tego wymagać od naszych reprezentantów we władzach państwowych. Konflikt w sprawie Trybunału powinien zostać rozwiązany, to jest w interesie Rzeczpospolitej. 

Dlatego zagłosowałem za przyjęciem przez Radę Miasta Krakowa rezolucji ws. Trybunału Konstytucyjnego, ale i powstrzymania sporów zasadniczo dzielących polskie społeczeństwo.

Aktualizacja: Zaskakująca prawda – Trybunał – wyroki niezrealizowane przez PO/PSL i PiS

Wiele powiedziano mądrze i niemądrze o opublikowanych za kadencji PO-PSL wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Niektórzy w komentarzach do mojego stanowiska usiłowali z tego faktu opublikowania, ale niezrealizowania wyroków, czynić usprawiedliwienie dla niepublikowania wyroków obecnie. Są jednak fakty:

 • Na 22 opublikowane przez PO i PSL niezrealizowane wyroki mamy 8 wyroków, których realizacje poprzedni Sejm przeprowadził, są projekty ustaw, teraz ruch należy do obecnego Sejmu.
 • Na 22 opublikowane, a niezrealizowane wyroki 6 nie wymagało dodatkowych ustaw, bo utrzymywały zaskarżone ustawy.
 • Na 22 wyroki 2 zostały przyjęte na koniec kadencji, z oczywistych wiec powodów powinny byc realizowane przez PiS.
 • Na 22 wyroki tylko 6 niezrealizowanych „obciąża” poprzedni rząd.

Obecny rząd nie opublikował 11 wyroków, a z pozostającymi 10 z końca poprzedniej kadencji stanowi to łącznie 21 niezrealizowanych wyroków. I taka jest prawda, poprzednią kadencję obciąża 6 niezrealizowanych wyroków przy obecnych 21 niezrealizowanych. Zaskakujące !

Każdy może sprawdzić, dane są ogólnodostępne. Aż się dziwię, że tego nikt nie zrobił !

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >