Oddłużony Kraków i bezpieczne finanse miasta

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Obecna kadencja upłynęła pod znakiem ogromnych problemów finansowych Krakowa. Problemy te udało się przezwyciężyć, dzięki trudnym i często niepopularnym decyzjom, ale dzięki temu Kraków jest obecnie miastem stabilnym finansowo

W 2011 roku nastąpiło załamanie finansowe, które dotknęło również Krakowa. Efektem tego było nieudzielenie absolutorium Prezydentowi za rok 2011. Wobec coraz trudniejszej sytuacji miasta zdecydowaliśmy się na Porozumienie Krakowskie – porozumienie ponad podziałami, którego celem nadrzędnym było ustabilizowanie sytuacji finansowej Krakowa.

Cel ten udało się osiągnąć dzięki wprowadzeniu oszczędności w wydatkach bieżących i w inwestycjach, zwiększeniu wysokości danin publicznych oraz prowadzenie nowych danin, wynikających z ustawy (np. opłata śmieciowa), wreszcie nowoczesnemu zarządzaniu finansami.

Dowiedz się więcej o kryzysie finansowym Krakowa oraz o oddłużeniu Krakowa.

Plany na przyszłość

W kolejnych latach chcę kontynuowania bezpiecznej polityki finansowej przede wszystkim poprzez utrzymanie obecnego reżimu finansowego, zwłaszcza utrzymania oszczędności w wydatkach bieżących i w nakładach inwestycyjnych, chcę też utrzymania zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Będę szukać nowych sposobów zwiększania dochodów z PIT (sukcesem była akcja Płać podatki w Krakowie), proponuję wprowadzenie Karty Przywilejów Krakowskich. Uważam też, że uzyskane w przyszłości większe dochody powinny być przeznaczane na czytelne i ważne cele społeczne i inwestycyjne.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >