Działania antysmogowe w Krakowie

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Bogusław Kośmider – sprawozdanie z kadencji 2010-2014

Działania antysmogowe to jeden z ważniejszych aspektów pracy Rady Miasta Krakowa kadencji 2010-2014. Doprowadzenie do zakazu palenia węglem, program antysmogowy i program osłonowy to jeden z kluczowych moich sukcesów jako Radnego i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Problem zanieczyszczonego powietrza to problem jeszcze z lat osiemdziesiątych. Wtedy, w 1980, ówczesna Solidarność jako jedno z głównych zadań dla Krakowa uznała poprawę zanieczyszczonego powietrza. Bo powietrze w Krakowie było bardzo złe i choć zlikwidowano część bardzo szkodliwej produkcji Kombinatu, choć zlikwidowano wiele szkodliwych zakładów w Krakowie i okolicy, było dalej niedobrze.

Jako radny podejmowałem starania o zmianę tej sytuacji już w latach dziewięćdziesiątych. Pisałem interpelacje, kierowałem w budżecie środki na likwidację tzw. niskiej emisji. Nasiliło się to w latach 2006-2010, wtedy interpelowałem (treść interpelacji i odpowiedź) i szukałem rozwiązań problemu.

W obecnej kadencji angażowałem się w znalezienie środków na likwidację niskiej emisji, ona bowiem jest głównym problemem i przyczyną zanieczyszczeń (więcej danych na stronie Małopolskiej sieci monitoringu powietrza).

Jednak to przede wszystkim krakowska społeczność spowodowała, że wszyscy bardzo poważnie zajęli się krakowskim smogiem. Krakowski Alarm Smogowy to świetna, apolityczna inicjatywa społeczna.

Już w styczniu 2013 przygotowałem kluczową uchwałę o tzw. antysmogowym przyspieszeniu (zobacz treść na stronie BIP oraz prezentację na końcu tekstu). Potem przez cały 2013 rok prowadziliśmy prace nad przygotowaniem i wdrożeniem uchwały o zakazie palenia węglem w Krakowie. Musieliśmy to zrobić, bo tylko w ten sposób można uniemożliwić palenie wszystkim innym. Uchwałę taką przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego, a ja, jako Przewodniczący Rady Miasta, byłem zaangażowany w przekonywanie radnych Sejmiku do tej uchwały (zobacz treść na stronie BIP). O sprawie szeroko pisały media, np. Gazeta Wyborcza, więcej multimediów oraz artykułów znajduje się na końcu tekstu.

Jednak sama uchwała to początek starań o likwidację niskiej emisji. Trzeba przygotować cały program wdrożeniowy, zarówno dla działań MPEC, jak i innych źródeł ogrzewania. Budujemy cały program osłonowy dla inwestycji prywatnych w tym zakresie i potem dla bieżącej obsługi. Dla realizacji tych planów pozyskujemy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, programów ZPORR. Zobacz uchwały Rady Miasta:

Teraz przed nami zadanie wdrożenia tych wszystkich planów i dodatkowo szukania rozwiązań dla terenów mniej zurbanizowanych, których nie można zasilać z sieci ciepłowniczej czy gazowniczej.

Działania antysmogowe to jeden z ważniejszych aspektów pracy Rady Miasta Krakowa kadencji 2010-2014. Doprowadzenie do zakazu palenia węglem, program antysmogowy i program osłonowy to jeden z kluczowych moich sukcesów jako Radnego i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Nie byłoby tego gdyby nie działania Radnych Miasta i Województwa, urzędników UMK i UMWM, prezydentów, marszałków, ale i zwykłych ludzi, zrzeszonych, ale i niezrzeszonych. Wszystkim im za to dziękuję !

Prezentacja nt. Antysmogowego Planu Przyspieszenia przyjętego na początku 2013 roku:

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >