Co z tym alkoholem?

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016 r.

Przez media przetacza się dyskusja w sprawie sprzedaży alkoholu w Krakowie, a w szczególności dlaczego koncesji, przy zmniejszającej się ilości punktów sprzedaży, nie mogą dostać dobrze działające sklepy czy lokale gastronomiczne. Warto to wyjaśnić, warto wyjaśnić okoliczności i ciąg dalszy tej sprawy.

Kraków jak każdy samorząd musi stosować się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości, określającej prawa gminy do określania ilości punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej alkoholu powyżej 4,5%. W Krakowie ostatnimi czasami wiele było protestów, żądań i oczekiwań społecznych, aby sprzedaż alkoholu odbywała się w sposób kulturalny i nie sprawiający społecznych problemów. W tej sprawie UMK przeprowadził długie konsultacje społeczne, w których  wypowiadały  się i dzielnice, i mieszkańcy, i przedsiębiorcy. W efekcie konsultacji UMK przedstawił propozycję zmian, polegających przede wszystkim na nieznacznym zmniejszeniu ilości punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej, a przede wszystkim na podzieleniu tych ilości na poszczególne dzielnice, zresztą zgodnie z postulatami części dzielnic. I taka uchwała została uchwalona.

Warto przybliżyć powody przyjęcia takiej uchwały:

Po pierwsze – był to wniosek firmowany przez Prezydenta Miasta Krakowa, a przedstawiany przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK. Stosowne służby UMK sprawdzały zasadność pomysłu, stronę prawną i merytoryczną. Przedstawiły też konsekwencje proponowanych zmian.

Po drugie – była to uchwała szeroko skonsultowana, jak pisałem, i w środowiskach lokalnych, i w dzielnicach, i wśród przedsiębiorców. Zdanie środowisk lokalnych było zdecydowanie za zmianami, także opinie dzielnic postulowały takie działania.

Po trzecie – wiedzieliśmy o parlamentarnych próbach zmian ustawy i nadania samorządom szerszych możliwości w zakresie ustalania zasad sprzedaży. Wiedzieliśmy i zaproponowaliśmy sami rezolucją szersze zmiany, dające samorządom prawo do ustalania minimalnej powierzchni sklepów sprzedających alkohol, ustalania warunków technicznych i organizacyjnych. Wprowadzenie tych zmian ustawowych spowodowałoby większe możliwości dla samorządu kreowania polityki antyalkoholowej i eliminowania tych punktów sprzedaży alkoholu, które sprawiają najwięcej problemów społecznych.

Nie tylko podjęliśmy rezolucję, ale poprosiliśmy parlamentarzystów o przypilnowanie wdrożenia tych postulatów. I tak w lutym 2016 posłowie PO zgłosili projekt ustawy wdrażającej także i nasze postulaty. Niestety w kwietniu 2016 projekt ustawy został odrzucony z argumentacją, że Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego sama przygotowuje taki projekt. I rzeczywiście, na spotkaniach Związku Miast Polskich (wrzesień 2016) zostały zaprezentowane i skonsultowane główne założenia nowego projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

W opinii Zarządu Związku Miast Polskich administracyjne i prawne ograniczenia dostępności alkoholu oraz koncesjonowanie jego produkcji i sprzedaży są jednymi z najskuteczniejszych narzędzi zmniejszających problemy związane z nadmiernym spożyciem napojów alkoholowych. Obecne przepisy nie są jednak doskonałe. Proponowane przez ZMP zmiany opierają się na wieloletnim doświadczeniu zdobytym przez organy samorządu terytorialnego i mają na celu doprecyzowanie zapisów obowiązującej regulacji. Chodzi m.in. o ograniczenie i kontrolowanie mnożących się punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży, w których alkohol jest dostępny bez ograniczeń czasowych i miejscowych. Rada gminy ma ustalać dla terenu gminy (z uwzględnieniem określonych rejonów) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, szczególnie tych, gdzie sprzedaż odbywa się w godzinach od 22.00 do 6.00. Związek wnosi również o uściślenie zapisów dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć. Propozycja zawiera ponadto zapisy dotyczące sankcji w związku z prowadzeniem sprzedaży alkoholu bez wymaganego pozwolenia (wniosek o wydanie pozwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia ujawnienia nielegalnej sprzedaży), zakazem sprzedaży alkoholu na skutek wydania decyzji cofającej zezwolenie (ponowny wniosek może być rozpatrzony pozytywnie nie wcześniej niż po upływie roku) oraz sprzedażą alkoholu osobie nietrzeźwej (wykroczenie karane grzywną, w drodze postępowania mandatowego).

Niestety, wśród tych założeń nie ma naszych najważniejszych – o ustalaniu przez samorząd szczegółowych zasad sprzedaży, w tym minimalnej powierzchni, wyposażenia technicznego. I o to musimy walczyć.

Dziś wraca sprawa ilości punktów sprzedaży alkoholu. I ze względu na to, że nie ma innych przepisów regulujących zasady sprzedaży – zdarzają się przypadki, że koncesja wygasa porządnie działającym punktom sprzedaży, czy to detalicznej, czy to gastronomicznej, ale ze względu na pomniejszenie ilości punktów sprzedaży. I dlatego ta sprawa wraca. Jednak nawet jeśli liczba punktów sprzedaży ulegnie powiększeniu – to i tak,prędzej czy później, będzie nie wystarczająca, bowiem powstają nowe sklepy, nowe punkty gastronomiczne i to jest oczywiste.

Jedyny realny sposób właściwego wpływania na jakość sprzedaży alkoholu, a o to przede wszystkim chodzi, to wprowadzenie dla samorządu możliwości ustalania szczegółowych zasad sprzedaży i na tej podstawie eliminowania tych punktów sprzedaży, które tych zasad nie spełniają. Jest potrzebna pilna zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i wprowadzenie dla samorządu takich możliwości. Wtedy poradzimy sobie i z problemem ilości punktów sprzedaży, i z problemami społecznymi, wynikającymi z niewłaściwej sprzedaży alkoholu. 

Panowie parlamentarzyści, dajcie samorządom, dajcie Krakowowi, szansę na poradzenie sobie z tym powszechnym problemem. W waszych rękach rozwiązanie, prosimy o pilne decyzje !

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >