Centrum Kultury i Rekreacji na Woli Duchackiej – duży problem i pomysły rozwiązań

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2019 r.

Od kilku lat wraca sprawa budowy Centrum Kultury i Rekreacji na Woli Duchackiej. Po likwidacji domu kultury w budynku spółdzielni mieszkaniowej szukaliśmy rozwiązań. Częściowe i przejściowe to lokalizacja części działań domu kultury w szkole na Malborskiej.

Najważniejsze – strona finansowa

Zadanie było w WPF w latach 2014 do 2017 (na lata 2018 – 2021) na kwotę 11 mln zł. Taka kwota wynikała z prostej kalkulacji – ok. 6 mln zł sala gimnastyczna, 5,5 mln zł pomieszczenia dla centrum kultury. Był przygotowywany projekt, były kłopoty z drogą dojazdową, zmieniało się przeznaczenie i program funkcjonalny.

Centrum Kultury i Rekreacji Wola Duchacka to z jednej strony dom kultury, a z drugiej zaplecze sportowe i kulturowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7. Właśnie z tego względu od początku traktowane to było jako jedno przedsięwzięcie i tak zostało zaprojektowane.

Jeszcze w programie na 2017 rok te środki były, ale potem odbyly się kolejne konsultacje i kolejne zmiany projektowe. W efekcie mamy od strony finansowej kwotę 31 mln 400 tysięcy zł,co oznacza, że 1 mkw budowy to 7,350 zł/mkw, w tym:

 1. Sala gimnastyczna – pow. 1518 mkw.
 2. Dom Kultury – pow. 1778 mkw.
 3. Biblioteka – pow. 766 mkw.
 4. Łącznik – pow. 208 mkw.

RAZEM – powierzchnia 4268 mkw – 31,4 mln zł.

Przy takiej skali nakładów (na razie tylko kosztorysowych) zadanie nie miało szans na wprowadzenie do planów miasta. Wartość kosztorysowa całości projektu to 31,4 mln zł, trzeba się więc jednak liczyć, że po ewentualnym ogłoszeniu przetargu oferenci zaproponują około 20-40% więcej niż kosztorys. Musimy się więc liczyć, że nawet jak znajdziemy w budżecie i WPF te 31,4 mln zł to okaże się, że potrzeba jednak 41-44 mln zł. Na dziś takich pieniędzy nie ma i nie można przeznaczyć takich środków na ten projekt. Nie można też rozłożyć działań na kilka etapów, po prostu warunki technologiczne, logistyczne i budowlane na to nie pozwalają.

Co dalej ?

Na dziś i na najbliższe lata nie ma w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków potrzebnych na sfinansowanie projektu. Więcej – nie ma możliwości ani formalnych, ani budowalnych ani technologicznych na etapowanie tego projektu. Jakie więc są możliwe wyjścia? Moim zdaniem są dwa, obydwa trudne, ciężkie, wymagające zasadniczych zmian:

 1. Rozwiązanie pierwsze – znalezienie środków na całość projektu, z uwzględnieniem większej wartości przetargu i rozłożenie płatności na lata. Oznacza to konieczność znalezienia w budżecie i WPF na następne 5-7 lat środków ( około 6-10 mln zł rocznie). To jest czas realnie na lata co najmniej od 2021 roku lub później. Plusami rozwiązania jest utrzymanie bardzo ciekawego programu funkcjonalnego, brak potrzeb wz przeprojektowania. Minusami będą – dłuższy czas oczekiwania, problem ze znalezieniem wykonawcy.
 2. Rozwiązanie drugie – ponowne przeprojektowanie zadania, tak aby móc podzielić na kilka (3) etapów, być może z redukcją funkcji w zakresie sportowym i działalności domu kultury i wtedy wprowadzenie nowego projektu etapami do Budżetu i WPF. Plusy takiego rozwiązania to szybsze efekty użytkowe, minusy to brak pełnych efektów, konieczność przeprojektowania, dodatkowe, nieprzewidziane koszty.

Ciekawy projekt, ciekawe rozwiązania.

Dołączam, dzięki uprzejmości projektanta i inwestora (MCOO) pakiet rysunków pokazujących projekt. To projekt bardzo ciekawy. Osobna część to sala gimnastyczna, z zapleczem, z widownią. Osobna część to dom kultury, z salą widowiskową, z zapleczem. Część trzecia to ciekawy projekt biblioteki. Wreszcie łącznik. Po latach problemów Wola Duchacka może mieć wspaniały obiekt, i funkcjonalnie, i architektonicznie, i estetycznie, i programowo.

To bardzo ważny dla Woli Duchackiej projekt, obok Parku Duchackiego (22,8 mln zł), obok Skweru Wolności (1,5 mln zł). Miasto zrobiło w ostatnich latach na Woli Duchackiej Skwer Wolności, pozyskało tereny Parku Duchackiego, a teraz ustawia modernizację Parku i części dworkowej. Centrum Kultury i Rekreacji, choć bardzo potrzebne, ładne i funkcjonalne musi nieco poczekać.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >