Podsumowanie działań PO w sprawach bezpieczeństwa miasta i propozycje działań na przyszłość

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Patrząc na statystyki jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych miast w Polsce i z roku na rok ilość przestępstw spada. To zdecydowanie lepiej niż w innych miastach Polski: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Katowicach. Jednak co jakiś czas w naszym mieście dochodzi do spektakularnych wydarzeń, które prowadzą do zachwiania poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli Krakowa. To właśnie jest tzw. krakowski paradoks – statystyki mówią, że jest dobrze, bezpiecznie, a odczucia ludzi temu przeczą.

Dlatego chcąc całkowicie zniwelować ten dualizm, a przede wszystkim podwyższyć poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli w upływającej kadencji Krakowska PO przygotowała Pakiet Bezpieczeństwa. Główne założenia Pakietu to:

 • Więcej policjantów na ulicach i w miejscach publicznych.
 • Większy udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 • Budowa Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.
 • Rozważenie zmian w sprawie zasad sprzedaży alkoholu.
 • Więcej Strażników Miejskich na ulicach i w miejscach publicznych.
 • Większe zaangażowanie Miasta w finansowanie spraw bezpieczeństwa.

Wiele w tej sprawie udało się już zrobić. Kluczowym dla podjętych działań było wsparcie Ministra Spraw Wewnętrznych, Bartłomieja Sienkiewicza, któremu korzystając z okazji chcemy bardzo podziękować. To właśnie dzięki Ministrowi uzupełniono skład etatowy Krakowskiej Policji (około 200 policjantów), pozyskano także dodatkowo około 50-150 policjantów w ramach tzw. staży aplikacyjnych. Jeżeli dodać do tego wykupienie przez Miasto tzw. płatnych patroli, to na ulicach Krakowa realnie zwiększyła się liczba policjantów. Zachodzące zmiany wpływają również na odczucia obywateli. Potwierdzają to badania opinii mieszkańców, którzy twierdząc, że wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa. W dzielnicach dodatkowo odbyły się regularne spotkania z mieszkańcami i to właśnie lokalne środowiska określały, gdzie policjanci byli przede wszystkim kierowani.

W ramach krakowskiego referendum zapytano mieszkańców o zasadność budowy w Krakowie nowoczesnego miejskiego systemu monitoringu, obecnego i rozproszonego w wielu obszarach miasta, a zarządzanego przez prywatne podmioty. Mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za wdrożeniem nowoczesnego monitoringu. Przy okazji przeanalizowano także system monitoringu w wielu miastach Polski i uznano, że w Krakowie, wzorem tych miast, wskazane jest zbudowanie Centrum Monitoringu i Bezpieczeństwa. Ma ono mieć za zadanie przekazywanie nie tylko bieżącej wiedzy z monitoringu, ale pozwalać wykorzystywać ją także w wielu działaniach istotnych dla bezpieczeństwa miasta. Ze względu na wiążące znaczenie referendum dla decyzji miasta, system monitoringu musi zostać w najbliższych latach wybudowany.

Osobną kwestią związaną z bezpieczeństwem mieszkańców jest funkcjonowanie Straży Miejskiej. W tej kadencji odbyła się dyskusja nt. likwidacji Straży. W opinii jednak prawie wszystkich środowisk Straż Miejska powinna nadal funkcjonować. Dodatkowo odbyła się też dyskusja nt. sposobów funkcjonowania Straży Miejskiej. Możemy więc śmiało powiedzieć, że w mijającej kadencji podjęto wiele działań, których celem jest realne zwiększenie poczucia bezpieczeństwa krakowian. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia.

Przedstawiamy propozycje dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa. Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać zainicjowane działania Policji i Straży Miejskiej. Utrzymamy staże aplikacyjne, uzupełnianie stanu etatowego Policji w Krakowie. Utrzymamy i w miarę możliwości rozszerzymy płatne patrole. Postaramy się zwiększyć stan ilościowy, a także podnieść bardzo niskie uposażenia Straży Miejskiej. Będziemy też kontynuowali szerokie lokalne konsultacje w sprawach lokalnego bezpieczeństwa. Podjęliśmy też działania, aby tzw. mapy zagrożeń mogły być tworzone z szerszym udziałem Policji. To jednak są tylko działania zmodyfikowanego programu Bezpieczny Kraków 2.0. Uważamy jednak, że należy je rozszerzyć. Bezpieczeństwo to złożone kwestie i czynniki na nie wpływające.

Proponujemy Bezpieczny Kraków 3.0, czyli bezpieczeństwo nie tylko fizyczne (wyżej omówione). Proponujemy rozszerzyć działania ws. bezpieczeństwa na realne bezpieczeństwo socjalne. Chcemy, aby mieszkańcy Krakowa mieli prawo, ale i obowiązek w przypadku pobierania świadczeń od miasta, np. dodatków socjalnych czy mieszkaniowych, do korzystania z aktywnych form w postaci prac publicznych, działań użytecznych. Pieniądze na ludzi dotkniętych nieszczęściem braku pracy, braku lokum czy braku dochodów pochodzą od ogółu mieszkańców, warto więc, aby ci dotknięci nieszczęściem także czynnie uczestniczyli w poprawie swojej sytuacji. Dzięki takiemu podejściu do problemu możliwe będą dodatkowe, różne formy wsparcia i pomocy, łącznie z częściową, zresztą już obecną, abolicją.

Bezpieczny Kraków 3.0 to pewność szybkiej opieki medycznej. Miasto mocno wspiera miejskie szpitale, Narutowicza czy Żeromskiego, modernizowane są oddziały szpitalne i różne jednostki medyczne. Potrzebne jest zdecydowane przyspieszenie w obsłudze pacjenta, szczególnie w przypadku specjalistycznych usług medycznych. Jednym ze sposobów może być, w przyszłości w przypadku zmiany sytuacji prawnej, powołanie miejskiego Funduszu Ubezpieczeń, dającego nie tylko pracownikom miejskich instytucji, szansę na szybszą, specjalistyczną obsługę medyczną. Kiedyś w Krakowie funkcjonowała Komunalna Kasa Chorych i być może warto będzie nawiązać do tego wzoru, dając mieszkańcom lepszą obsługę medyczną.

Ważną sprawą dla części mieszkańców Krakowa jest bezpieczeństwo mieszkaniowe, szczególnie w czasach uwolnienia czynszów i niestabilnej sytuacji mieszkaniowej. Wiele w tym zakresie już zrobiono. Jednak przed nami kluczowe decyzje i projekty. Z jednej strony komunalne budownictwo mieszkaniowe, wymagające jednak sporych nakładów i efektów dla małej grupy mieszkańców. Z drugiej nadzieja na nowe podejście, funkcjonujące w wielu miastach Europy, ale i Polski, czyli komunalny wynajem. Polega to na wieloletnim (30-40 lat) wynajmie lokali mieszkaniowych, wybudowanych przez developera i przejętych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy emerytalne. Następnie gmina podnajmuje te lokale osobom wskazanym jako potrzebujące wsparcia ze względu na sytuację społeczną. Jest to sposób działań korzystnych dla wszystkich stron uczestniczących w tym projekcie. Potwierdzają to również inne europejskie samorządy, które w ten sposób od dawna działają. Zmieniające się warunki makroekonomiczne będą sprzyjały takim działaniom, dlatego warto być do nich już teraz przygotowanym.

Kolejnym aspektem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Z niedawnej historii wiemy, jak wiele szkód może wyrządzić tak pozornie mała, jak i wielka, powódź. Trzeba się do tego przygotować, trzeba się przed takimi sytuacjami zabezpieczyć. Właśnie temu ma służyć pakiet działań na rzecz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Między innymi są to budowa i modernizacja wałów, to inwestycje hydrogeologiczne, to budowa zbiorników retencyjnych, to budowa systemów monitorowania, ale i wielkich inwestycji, jak Świnna Poręba.

Bezpieczeństwo Krakowa niejedno ma imię. Proponowany program Bezpieczny Kraków 3.0 to nie tylko uspołecznione działania ws. bezpieczeństwa fizycznego, szersze działania Policji i Straży Miejskiej. To także działania wspierające aktywnie działania socjalne, mieszkaniowe i przeciwpowodziowe. Zdecydowanie chcemy, aby Kraków był bezpiecznym miastem w tych wielu, bardzo ważnych płaszczyznach. To przede wszystkim bardzo istotne jest dla mieszkańców Krakowa, dla ich poczucia bezpieczeństwa, a tym samym poprawy jakości ich codziennego życia. Stąd propozycja o wiele szerszego programu Bezpieczny Kraków 3.0.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >