Barometr społeczny 2015 – Jak w myśleniu o Krakowie różnią się mieszkańcy różnych dzielnic?

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2016 r.

W zeszłym roku po raz pierwszy w Krakowie przeprowadzono badania społeczne – Barometr Krakowski. Przeanalizowano opinie ponad 1500 losowo wybranych mieszkańców Krakowa . Teraz, krok po kroku warto pokazać różne analizy, „przekroje” badań. Bardzo interesująco wyglądają poglądy mieszkańców Krakowa w zależności od miejsca ich zamieszkania. Mamy krakowską specyfikę poglądów i o tym tu piszę.

Badaliśmy różne aspekty życia w Krakowie, pytając o zadowolenie z życia, związek z Krakowem, ważność i zadowolenie mieszkańców z różnych aspektów życia w Krakowie, percepcję zmian w Krakowie, zaufanie do instytucji miejskich, ocenę działań władz miasta, poczucie poinformowania o sprawach miasta, ocenę jakości partycypacji  społecznej, jakość życia mieszkańców, ocenę aktywności mieszkańców.


 

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody reprezentatywnej, która pozwala na wnioskowanie o dużej grupie badanych (populacji) na podstawie wyników zebranych w wybranej, mniejszej próbce badawczej. Dzięki metodzie reprezentatywnej możemy określić poziom błędu oszacowania – różnicy między uzyskanym wynikiem z próbki a rzeczywistym wynikiem dla populacji. Błąd oszacowania jest zależny od liczby badanych osób; jednocześnie niezależny jest od wielkości populacji (liczby mieszkańców państwa, miasta, osiedla). Błąd oszacowania dla wyników dla dzielnic zależny jest od liczby respondentów z tych dzielnic.

Badając więzi z Krakowem, okazało się, że blisko 45% badanych nie urodziło się w Krakowie, 43% badanych ma przynajmniej jednego rodzica urodzonego w Krakowie, a główną motywacją osób do przyjazdu była edukacja.

Zapytaliśmy o zadowolenie z życia w Krakowie. I okazało się, że zdecydowanie najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Nowej Huty, potem Krowodrzy i Podgórza, na końcu Środmieścia,Zapytaliśmy, jak długo repsondenci mieszkają w Krakowie. I znów okazało się, że to w Nowej Hucie mieszka prawie 70% mieszkańców od urodzenia, na Krowodrzy, w Śródmieściu i w Podgórzu około 50%.

Najbardziej czują się Krakowianinami mieszkańcy Nowej Huty, potem daleko Krowodrzy i Śródmieścia, na końcu Podgórza. Tylko 6% mieszkańców Nowej Huty zamierza się przenieść, zrobi to 9% mieszkańców Krowodrzy, ale 20% Podgórza i aż 27% Śródmieścia. To ważne dane, pokazujące co może dziać się z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach.

Kiedy zapytaliśmy mieszkańców, jak oceniają najważniejsze aspekty życia w mieście, znów okazało się że to mieszkańcy Nowej Huty najbardziej w Krakowie zadowoleni są z bezpieczeństwa, powietrza, czystości, terenów zielonych, jakości transportu i parkowania, czują się najlepiej obsługiwani w urzędach i najlepiej odbierane śmieci.

Podstawowe wnioski z tych badań to:

Po pierwsze konieczność powtórzenia w większej dla dzielnic skali i to się stanie w 2016 roku. Wręcz zorganizujemy panel obywatelski, aby pomóc wyrażać szczegółowe oczekiwania.

Po drugie to zdecydowanie mieszkańcy Nowej Huty czują się najlepiej mieszkającymi w Krakowie. Wydaje się, że po wielu latach, Nowa Huta stała się organiczną i najlepszą dzielnicą, obszarem Krakowa. Można powiedzieć, że po latach oporów i zaniedbań ta część Krakowa wreszcie została doceniona i mieszkańcy to widzą.

Po trzecie badania wskazały na szereg narastających problemów społecznych. Najważniejszy to coraz gorsze warunki mieszkania w centrum miasta. Tu musi zajść zmiana, inaczej w tej ważnej części będzie coraz mniej mieszkańców. Widać narastające zapotrzebowanie na dialog władz z mieszkańcami, widać, że mieszkańcy Krakowa, po zapewnieniu im podstawowych potrzeb infrastrukturalnych oczekują więcej, szybciej, dokładniej realizowania ich szerszych potrzeb. Widać, że jeżeli mieszkańcy są szczegółowo informowani, to lepiej rozumieją problemy i lepiej oceniają działania miasta.

Po czwarte, widać jak dotychczasowe stereotypy, jak choćby niska ocena bezpieczeństwa w Nowej Hucie czy atrakcyjność mieszkania w centrum, stają się w konfrontacji w wynikami szczegółowych badań, przeszłością.

Podsumowując, mamy pierwsze spojrzenie na dzielnicowy Kraków. Będzie w tym roku następne, dużo dokładniejsze spojrzenie społeczne. Będziemy mieli wiele informacji, trzeba będzie wyciągnąć wnioski, część już się rysuje. I trzeba będzie dokonać zmian w działaniach miasta. Te zmiany to nowa strategia rozwoju Krakowa. Samorząd Krakowski dostał ważne narzędzie, pozwalające jeszcze lepiej dopasowywać działania do oczekiwań mieszkańców. I tak będziemy robić !

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >