Barometr Krakowski 2018

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018 r.

 

Zakończono prace nad trzecią edycją Barometru Krakowskiego. Wyniki badania to dobry punkt wyjścia do podsumowania ostatnich 4 lat życia w Krakowie. Co się zmieniło w tym czasie? Jak zmieniła się sytuacja mieszkańców? Na te i inne pytania odpowiedzą wyniki Barometru Krakowskiego 2018.

Akredytowani ankieterzy odwiedzili ponad 3 tysiące wylosowanych adresów i zaprosili mieszkańców do udziału w badaniu. Łącznie przeprowadzono 1469 wywiadów. Grupą społeczną, której w tej edycji poświęcono szczególną uwagę byli seniorzy, z którymi przeprowadzono łącznie 501 wywiadów. Wywiady prowadzone były w okresie maj-lipiec 2018.

Podczas stałej części badania mieszkańcy są pytani m.in. o to jak oceniają warunki życia w Krakowie, o to co powinno być priorytetem władz miasta w najbliższym czasie oraz o to jak oceniają ich działania. Ankieterzy pytali również o to jakie formy komunikacji mieszkańcy preferują oraz o to jak oceniają poszczególne formy angażowania się w sprawy miasta (w tym też budżet obywatelski miasta Krakowa). Stałą częścią badania są również pytania o jakość życia – zadowolenie mieszkańców z sytuacji finansowej, zawodowej czy rodzinnej.

W kwestionariuszu każdej edycji Barometru Krakowskiego pojawiają się bloki specjalne, dotykające aktualnie istotnych dla Krakowa spraw. W edycji 2018 bloki specjalne poświęcono, ruchowi turystycznemu, sprawom związanym z porządkowaniem przestrzeni publicznej z reklam, płaceniu podatków, Krakowskiej Karcie, budżetowi obywatelskiemu, sytuacji zawodowej mieszkańców oraz zagadnieniom związanym z dyskryminacją.

Kwestionariusz badawczy poddano szerokim konsultacjom z przedstawicielami poszczególnych jednostek administracyjnych samorządu lokalnego, przedstawicielami środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz mediów lokalnych. Nad kształtem projektu czuwa Społeczna Rada Barometru Krakowskiego złożona z przedstawicieli środowisk akademickich związanych z badaniami społecznymi oraz zagadnieniami polityk miejskich: dr hab. Andrzej Bukowski, prof. dr hab. Jarosław Górniak, prof. dr hab. Stanisław Mazur, prof. dr hab. Andrzej Piasecki.

Prezentacja oraz omówienie wyników badania w roku 2018

Barometr Krakowski 2018 wyniki

Ściągnij prezentację >>

W 2018 wśród priorytetowych zagadnień dla władz miasta mieszkańcy wskazali zanieczyszczenie powietrza (49%), koszty życia w Krakowie (32%), łatwość przemieszczania się po mieście (27%), dostępność miejsc parkingowych (22%), dostęp i jakość usług medycznych w Krakowie (19%) oraz tereny zielone (18%). Dominują więc zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym oraz transportem w mieście.

Jednocześnie mieszkańcy najlepiej oceniają atrakcyjność Krakowa (84%), dostępność usług konsumenckich i publicznych (76%), ofertę kulturalną i rozrywkową (72%), możliwość uprawiania sportu w mieście (63%) oraz bezpieczeństwo (62%). Najgorzej oceniają zanieczyszczenie powietrza (55%), koszty życia w mieście (42%) oraz hałas (31%).

Wśród wyników zwraca uwagę wzrost zaufania do organów samorządu lokalnego – zaufaniem darzy je od 41% (Rada Miasta) do 50% (Prezydent Miasta) mieszkańców. Nieznacznie spadło zaufanie do policji (wciąż jednak cieszącą się najwyższym zaufaniem 53% mieszkańców). Jednocześnie od 2015 wyraźnie spada zaufanie społeczne – ufność wobec sąsiadów, obcych osób spotkanych w okolicach miejsca zamieszkania czy całym terenie Krakowa.

Mieszkańcy Krakowa pozytywnie wypowiadali się o obecności turystów w Krakowie – 70% uznało ich wpływ na miasto za pozytywny, 64% odpowiedziało, że Kraków powinien przyciągać więcej turystów. Jednocześnie 85% badanych uznało obecność za odczuwalną w centrum miasta, a tylko 20% w okolicach miejscach zamieszkania, co wyraźnie sugeruje, że opinia na ten temat zależy od miejsca zamieszkania.

Wśród form dialogu z władzami miasta za najskuteczniejsze niezmiennie mieszkańcy uznają kontakt z radnym dzielnicy (31%), przedstawicielem UMK (29%) lub radnym miasta (26%). W stosunku do 2016 mniejsza liczba mieszkańców wskazywała na formy protestacyjne – kontakt z mediami (21%), podpisaniem listy poparcia lub petycji (20%) czy udział w proteście (17%).

Pozytywnymi ocenami cieszy się budżet obywatelski miasta Krakowa. Wśród osób zaznajomionych z jego ideą (69% mieszkańców), 87% uznało to za dobry sposób na angażowanie mieszkańców w życie miasta i dobry sposób na wydawanie środków publicznych (86%).

Badanie seniorów wskazuje przede wszystkim na największe wyzwania polityki senioralnej w dobie starzejącego się społeczeństwa – umiejętność zapewnienia starszym mieszkańcom usług publicznych dopasowanych do ich potrzeb, w tym szczególnie zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej oraz umiejętność aktywizacji seniorów i zaangażowanie ich w życie miasta. Mniej niż jedna czwarta badanych deklarowała, że korzysta z oferty senioralnej jednej z instytucji w Krakowie (22%).

Pozostałe, szczegółowe wyniki badania będą publikowane w najbliższych tygodniach na stronie barometrkrakowski.pl. W ramach projektu udostępnione zostaną również otwarte dane źródłowe, które pozwolą instytucjom badawczym oraz niezależnym badaczom samodzielną analizę danych i pogłębianie wniosków a badań.

Na koniec chcę podziękować osobom, które współtworzyły Barometr Krakowski: wykonawcom z Panem Michałem Chrzanowskim z UJ, Panu Prof. Jarosławowi Górniakowi z UJ, Panu Prof. Stanisławowi Mazurowi z UEK, Panu Prof. Andrzejowi Piaseckiemu z UP, Panu Prof. Andrzejowi Bukowskiemu z UJ. To dzięki nim mamy dopracowany i dobrze oceniany przez specjalistów projekt społeczny i badawczy.

Zapraszamy do śledzenia strony!

Polecane na stronie

  • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
  • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
  • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
  • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
  • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
  • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
  • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
  • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
  • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

  • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >