Archiwum aktualności strona 5

List od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Echa naszej charytatywnej aukcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i gratulacji dla Jurka Owsiaka z okazji nadania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego. Przed chwilą dostałem miły list i „branżową” koszulkę z limitowanej serii wydrukowanej z okazji 21. finału WOŚP.

Często jestem proszony o przekazywanie różnych przedmiotów na aukcje charytatywne. Koszulką pewnie też się nie nacieszę. Ale trzeba i warto pomagać. To bardzo miły początek dnia. Siema!

150. rocznica Powstania Styczniowego

Uroczystości z udziałem władz Krakowa związane z obchodami 150. rocznicy Powstania Styczniowego odbyły się na Cmentarzu Rakowickim, Kościele Mariackim oraz w krakowskiej Filharmonii. Zdjęcia: Wiesław Majka.

Konferencja – Powstanie Styczniowe

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Pamięci Narodowej oraz Małopolska Organizacja Turystyczna zorganizowały 22 stycznia Konferencję „Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski”. Wśród prelegentów znalazł się również Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Bogusław Kośmider.

Nagroda im. Kazimierza Wyki dla Andrzeja Franaszka

Andrzej Franaszek został laureatem nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej im. Kazimierza Wyki. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się dziś (18 stycznia, piątek) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Radę reprezentował przewodniczący Bogusław Kośmider. Andrzej Franaszek został wyróżniony m.in. za książkę „Miłosz. Biografia”. Żródło: www.krakow.pl

Pożegnanie tramwaju „norymberskiego”

15 stycznia 2013 roku punktualnie o godz. 12:07 swój ostatni kurs odbyły legendarne „norymberskie” wagony tramwajowe pozyskane na początku lat 90. w wyniku współpracy pomiędzy gminami. Tramwaj pokonał trasę pomiędzy pętlą na Salwatorze a przystankiem końcowym Cmentarz Rakowicki. Po zakończeniu przejazdu Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa i Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa podpisali uroczysty certyfikat o przejściu wagonów do zasobu muzealnego.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne Fundacji „Cepelia”

Spotkanie opłatkowo-noworoczne, które odbyło się 10 stycznia 2013, stało się okazją do wręczenia medali Stanisława Staszica, prekursora spółdzielczości polskiej, w związku z Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości 2012. Pośród odznaczonych medalem przez Krajową Radę Spółdzielczą znalazł się też Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Opłatek na Rynku

23 grudnia na Rynku Głównym odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z udziałem władz samorządowych. Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa złożyli mieszkańcom życzenia. Zdjęcia autorstwa Wiesława Majki.

Park Duchacki w rękach miasta

21 grudnia w gabinecie Prezydenta Miasta Krakowa podpisano umowy, na podstawie których miasto stało się właścicielem niemal 3 hektarów ziemi, na których znajduje się Park Duchacki – przyrodnicza perła Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Podczas podpisywania umowy obecni byli zaangażowani w projekt przedstawiciele RMK i Rady Dzielnicy XI: przewodniczący Bogusław Kośmider, radna Grażyna Fijałkowska i Jarosław Kajdański z Rady Dzielnicy XI.

Nagrody Miasta Krakowa 2012

Małgorzata Olkuska, Leszek Aleksander Moczulski i Mikołaj Grabowski zostali laureatami Nagrody Miasta Krakowa 2012 w dziedzinie: kultura i sztuka za całokształt dokonań. Nagrody zostały wręczone czwartek, 20 grudnia podczas uroczystości w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Wyróżnienia za prace dyplomowe otrzymali: Anna Kocot – Absolwentka Wydziału Polonistyki UJ, autorka pracy doktorskiej pt. Kształt typograficzny szesnastowiecznych druków krakowskich – oficyny Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty (promotor: dr hab. Janusz Gruchała, prof. UJ) oraz Joanna Olchawska – Absolwentka Inżynierii Środowiska na wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, autorka pracy magisterskiej pt. Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie (promotor: dr inż. Marek Bogacki).

Małgorzata Olkuska (artystka rzeźbiarka i nauczyciel akademicki), Leszek Aleksander Moczulski (poeta, dramaturg, autor tekstów piosenek) i Mikołaj Grabowski (reżyser teatralny i telewizyjny, aktor, pedagog) zostali laureatami Nagrody Miasta Krakowa 2012 w dziedzinie: kultura i sztuka za całokształt dokonań. Nagrody otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz prof. Andrzeja Białasa przewodniczącego Komisji Nagród.

Zwyczaj nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem był Mikołaj Jaskier, który w 1535 r. otrzymał nagrodę za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są za osiągnięcia w okresie dwóch lat poprzedzających rok ubiegania się o nagrodę lub za całokształt dokonań, a także za prace dyplomowe obronione w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Źródło: www.krakow.pl

Życzenia świąteczne od Bogusława Kośmidera

Kraków ma nowego Honorowego Obywatela!

Decyzją Rady Miasta Krakowa z 19 grudnia 2012 roku został nim prof. Władysław Bartoszewski. Tytuł laureatowi zostanie wręczony podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa.

Więcej informacji w dziale inicjatywy

Opłatek samorządowy 2012

Zgodnie z wieloletnią tradycją każdego roku przed ostatnią sesją Rady Miasta Krakowa (19 grudnia) odbywa się opłatek samorządowy. Biorą w nim udział przedstawiciele władz miasta i województwa, duchowieństwa, parlamentarzyści ziemi krakowskiej, delegacja z okrętu patronackiego ORP Kraków. Opłatek święci ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Kolejnym stałym elementem jest przekazanie betlejemskiego światła pokoju przez delegację krakowskiego hufca ZHP. Przed początkiem obrad ogłoszono także laureatów konkursu na świąteczną kartę pocztową.

Budżet bez poprawek

W czasie posiedzenia Komisji Budżetowej RMK 18 grudnia jej członkowie opiniowali poprawki złożone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej przez radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz niezrzeszonych.

Głosowano kilkadziesiąt propozycji. Żadna ze złożonych poprawek nie uzyskała pozytywnej opinii komisji. Nie wyklucza to dyskusji na ich temat i procedowania w czasie sesji RMK poświęconej budżetowi.

Jubileusz Leszka Mazana

Leszek Mazan – wybitny cracovianista, profesor krakauerologii (nauki o wyższości Krakowa nad resztą świata) i szwejkolog świętuje dziś 70. urodziny. Oficjalne obchody rozpoczęły się o g. 11:00 śniadaniem w stylu wiedeńskim. Odbył się także uroczysty objazd Rynku Głównego i występ regionalnego zespołu z Sądecczyzny, skąd pochodzi jubilat. Część uroczystą zorganizowano w magistracie. Radę Miasta Krakowa reprezentował Przewodniczący Bogusław Kośmider.

Symbol pokoju i pojednania

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider objął honorowym patronatem akcję „Betlejemskie Światło Pokoju”. Uroczystość przekazania światełka odbędzie się 16 grudnia, a jej głównym organizatorem w Krakowie jest Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki.

19 grudnia światełko przekazane zostanie: Radzie Miasta Krakowa (na ręce Bogusława Kośmidera, przewodniczącego RMK) prezydentowi oraz Metropolicie Krakowskiemu przez komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i harcerzy, podczas spotkania opłatkowego radnych.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Tegoroczne przesłanie akcji brzmi: „Odważ się być dobrym”.

Koncert Pavla Steidla

To był znakomity koncert! 14 grudnia Pavel Steidl – wirtuoz gitary klasycznej wystąpił w MDK im. J. Korczaka na os. Kalinowym. Ogromna ekspresja, mistrzostwo, ale też dystans, skromność i poczucie humoru. Na spotkania z kulturą warto jeździć także do Huty!

Honorowe Obywatelstwo dla Władysława Bartoszewskiego

11 grudnia Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania Panu Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa . Ostateczne głosowanie w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 roku.

Więcej informacji w dziale inicjatywy

Płatne parkowanie – plusy i minusy

Nowe opłaty za parkowanie samochodów i weryfikacja umów z firmami utrzymującymi właściwy stan miejskich zieleńców i dróg – to tematy, którym poświęcone jest spotkanie Bogusława Kośmidera, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z przewodniczącymi rad dzielnic, które właśnie rozpoczęło się w Urzędzie Miasta Krakowa.

Przewodniczący dzielnic omówią zagadnienia dotyczące zmian w zasadach funkcjonowania stref ograniczonego parkowania. Uczestnicy spotkania rozmawiać będą również o ustaleniu opłat za parkowanie samochodów osobowych oraz rozszerzanie strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłaty abonamentowej. Wstępnej weryfikacji i ocenie przewodniczących rad dzielnic zostanie poddana również jakość usług świadczonych przez firmy, z którymi miasto zawarło umowy na bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz czystości na terenach gminnych.

20-lecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krakowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma 20 lat. – Prawie jak krakowski samorząd. Życzę państwu przede wszystkim, abyście nadal dawali nadzieję – mówił do pracowników MOPS-u Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Ci najbardziej zasłużeni otrzymali medal 20-lecia dzielnic. Józefie Grodeckiej, dyrektor MOPS-u Bogusław Kośmider wręczył pamiątkowy dzwon Zygmunta. Stanisław Zięba, radny, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej za wieloletnią współpracę oraz wspieranie działań MOPS-u otrzymał natomiast oprawionego w ramkę „dziadka do rozgryzania trudnych orzechów pomocy społecznej”.

Spotkanie z Piotrem Styczniem, wicemistrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Wiceminister spotkał się 19 listopada z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, Bogusławem Kośmiderem, radnymi oraz urzędnikami. Rozmawiał z nimi m.in. o projekcie ustawy związanej z gospodarowanem mieniem mieszkaniowym gminy. Opowiadał również o założeniach programu „Mieszkanie dla młodych”, który zastąpi od przyszłego roku program „Rodzina na swoim”.

Muzeum PRL-u

Dzisiejsze spotkanie (15 listopada) w krakowskim magistracie z udziałem Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poświęcone było omówieniu spraw związanych z utworzeniem miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum PRL-u (w organizacji). W prezentacji, a później dyskusji udział wzięli m.in.: Bogusław Kośmider, przewodniczący RMK, Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, poseł Ireneusz Raś, Radni Miasta Krakowa, Jacek Salwiński, zastępca dyrektora ds. naukowych z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz przedstawiciele środowisk opozycyjnych. Spotkanie prowadzone było przez Stanisława Dziedzica, dyrektora Wydziału Edukacji UMK.

Honorowe Obywatelstwo dla Władysława Bartoszewskiego?

Dzisiaj (wtorek, 13 listopada) odbyło się posiedzenie komitetu honorowego wsparcia kandydatury Władysława Bartoszewskiego na Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

W komitecie zasiadają m.in. ks. Adam Boniecki, Adam Zagajewski, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnau, prof. Jan Ostrowski, Zbigniew Ćwiąkalski. W spotkaniu udział wziął również Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, który jest orędownikiem przyznania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa prof. Władysławowi Bartoszewskiemu.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider otrzymał pismo od senatora Bogdana Klicha, w którym zwracał się on z prośbą o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Pisał: „Profesor Władysław Bartoszewski jako polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk jest osobna wybitną, o uznanym autorytecie moralnym, wpisanym w historię nie tylko naszego miasta, ale i Polski. Jak nikt inny zasługuje na zaszczytny dowód uznania, jakim jest Honorowe Obywatelstwo Miasta Krakowa”.

Honorowe Obywatelstwo nadawane jest przez radę miasta na wniosek Komisji Głównej i jest to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Kraków.

Więcej informacji w dziale inicjatywy

Czyżyńska Akademia Samorządności

W ramach Czyżyńskiej Akademii Samorządności Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa 9 listopada spotkał się z uczniami krakowskich szkół średnich. W historycznej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa opowiadał im o pracy samorządowca. „Bycie radnym to jest służba” – mówił do zebranych w Sali uczniów Przewodniczący Rady Miasta.

Na adresowaną do uczniów szkół średnich akademię składają się: wykłady oraz spotkania z osobami z życia publicznego. Teoretyczną wiedzę na temat zagadnień związanych z samorządem przekazywać będą m.in. nauczyciele akademiccy z Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Uczestnicy wykładów poznają historię samorządu, dowiedzą się jaką rolę pełni on w państwie. Będą mieli także okazję, by pogłębić swoją wiedzę na temat ustroju samorządowego Krakowa.

Uczestników Czyżyńskiej Akademii Samorządności, oprócz spotkania z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa czeka jeszcze udział w sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny i wykład o roli dzielnic w strukturze samorządowej Krakowa (15 listopada) oraz uroczyste zakończenie Akademii 16 listopada na Uniwersytecie Pedagogicznym. Jej uczestnicy spotkali się już z Kazimierzem Barczykiem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Ireneuszem Rasiem, posłem na Sejm RP.

Organizatorami Czyżyńskiej Akademii Samorządności są: Rada Dzielnicy XIV Czyżyny, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie. Patronat honorowy nad akademią objęli: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

„Młodzież pamięta”

9 listopada Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa odwiedzili uczniowie jednej z maturalnych klas z IV LO, biorący udział w projekcie „Młodzież pamięta”. Uczniowie wręczyli Przewodniczącemu śpiewnik z pieśniami patriotycznymi oraz wyrazili nadzieję, że spotkają się w niedzielę, 11 listopada na wspólnym śpiewaniu w „tramwaju patriotycznym”.

Jest to już 14 odsłona projektu „Młodzież pamięta”. Projekt, trwający od 8 do 13 listopada, ma przypominać młodym ludziom o pamięci historycznej i uczyć patriotyzmu. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczna edycja projektu polegać na szerokiej akcji informacyjnej, połączonej z rozpowszechnianiem przez młodzież na terenie Krakowa i kilkudziesięciu małopolskich gmin biało-czerwonych chorągiewek oraz okolicznościowych wydawnictw rocznicowych plakatów, plakietek i ulotek.

Tradycyjnie, zorganizowany będzie również, w ramach obchodów 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, „tramwaj patriotyczny”. W nim, wspólnie z młodzieżą, mieszkańcy i turyści, będą mogli posłuchać i wspólnie z młodzieżą zaśpiewać polskie pieśni historyczne i patriotyczne. W tramwaju będzie można otrzymać okolicznościowe materiały, które uczniowie szkół krakowskich będą także rozdawać na Rynku Głównym i ulicach Starego Miasta.

Mecenas Kultury Krakowa 2011

Pragnąc wspierać i rozwijać współpracę pomiędzy środowiskiem gospodarczym a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa, Rada Miasta Krakowa ustanowiła uchwałą nr LXVIII/672/96 RMK z dnia 30 grudnia 1996 r. tytuł Mecenasa Kultury Krakowa.

Konkurs jest adresowany do wszystkich podmiotów wspierających kulturę z wykluczeniem instytucji, które mają w statucie działalność na rzecz kultury. O tytuł Mecenasa Kultury Krakowa mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz podmioty prawne (zarówno polskie jak i zagraniczne).

 • „Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2011” w kategorii sponsor, za najciekawszą formę i efektywność mecenatu otrzymała Grupa Kapitałowa PKO BP.
 • „Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2011” za działania na rzecz ochrony zabytków otrzymało Wydawnictwo Agencja Informacyjno-Promocyjna „raport” Edward Hardt
 • „Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2011” w kategorii patron medialny otrzymała Telewizja Polska SA – Oddział Terenowy w Krakowie.

Podpisano Porozumienie Krakowskie

6 listopada 2012 roku, po kilku miesiącach negocjacji, podpisano Porozumienie Krakowskie o współpracy między Klubem Radny PO w Radzie Miasta Krakowa a Prezydentem Jackiem Majchrowskim. Więcej informacji w dziale inicjatywy.

Kraków upamiętnił Antoniego Stawarza

Jak co roku, w Krakowie odbywają się uroczystości upamiętniające oswobodzenie Krakowa z rąk zaborczych w 1918 roku. 31 października, na obiektach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, przy pl. Na Groblach 9, o godz. 10.30 odbył się tradycyjny „bieg sztafetowy o szablę kpt. Antoniego Stawarza”. Jego zwycięzcy, uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego odebrali szablę z rąk jej fundatora, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera. O godzinie 12.00 na Rynku Głównym doszło do uroczystej zmiany warty pod wieżą Ratuszową, uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych złożyli ślubowanie, a pod tablicą na wieży ratuszowej kwiaty składali Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Wręczono również nagrody zwycięzcom „biegu sztafetowego o szablę kpt. Antoniego Stawarza”.

Niech pamięć nie zgaśnie – Krakowski Znicz Pamięci

Od poniedziałku, 29 października, krakowscy radni odwiedzają krakowskie i małopolskie nekropolie, aby oddać hołd spoczywającym na nich radnym, Honorowym Obywatelom Miasta Krakowa oraz laureatom medalu Cracoviae Merenti.

30 października Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, prezydent Miasta oraz wiceprzewodniczący Rady: Sławomir Pietrzyk oraz Józef Pilch zapalili znicze na grobach: Wisławy Szymborskiej, Piotra Skrzyneckiego, ks. płk. Adama Studzińskiego, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Piekarza oraz Eugeniusza Wańka, Marka Grechuty, Wiesława Wody oraz Marka Nawary. Znicz pamięci zapłonął również tego dnia na mogiłach: ks. Ludwika Piechnika, Zbigniewa Chojnackiego, Czesława Marchewczyka, Zdzisława Żelaznego, Ludwiki Bonarewicz, Krzysztofa Stawowego, Kazimierza Trafasa, Antoniego Weyssenhoffa, Wojciecha Obtułowicza.

W poniedziałek Krakowskie Znicze Pamięci zapalone zostały na grobach:

 • Kazimierza Fugiela, Wandy Zacharewicz-Białowąs, Kazimierza Niedzielskiego oraz Cezarego Kuleszyńskiego – przez wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Józefa Pilcha.
 • Janusza Kutyby (Wieliczka), Władysława Godynia (Wola Duchacka) oraz Jana Deszcza (cmentarz Podgórski) – przez radną Grażynę Fijałkowską,
 • bp Albina Małysiaka, Stanisława Lema, Cezarego Urbańczyka, Zbigniewa Kańskiego oraz Marka Rostworowskiego – przez radnego Jerzego Sonika.

Do środy, 31 października, znicze zapłoną na grobach: gen. Bohdana Zielińskiego w Raciborowicach, radnej Barbary Hołyńskiej (Batowice), Czesława Miłosza (Skałka) oraz Jerzego Turowicza (Tyniec). Zapalone zostaną przez radnego Janusza Chwajoła oraz przewodniczącego Bogusława Kośmidera. Bogusław Kośmider apeluje również do wszystkich, którzy odwiedzać będą w najbliższym czasie groby zmarłych: zapalmy znicze także na grobach opuszczonych oraz bezimiennych i uczcijmy w ten sposób ich pamięć.

Więcej o akcji Krakowski Znicz Pamięci na stronie www.krakow.pl

Porozumienie krakowskiej Platformy Obywatelskiej z Prezydentem Krakowa

28 października Rada Krakowska Platformy Obywatelskiej zdecydowała o zawarciu z Prezydentem Krakowa porozumienia. Porozumienie jako główne cele określa wyprowadzenie Miasta z krytycznej sytuacji finansowej, przygotowanie Krakowa na nowy okres programowania zadań i realizację głównych zadań zawartych w programie wyborczym Krakowskiej PO. Zaczynamy nowy rozdział w historii Krakowskiej PO, nowy rozdział w działaniach Klubu Radnych PO w Radzie Miasta. Porozumienie zostało zawarte bez sprzeciwu, przy kilku głosów wstrzymujących się. Serdecznie dziękuję wszystkim za takie decyzje, szczególnie kolegom: Irkowi Rasiowi – Przewodniczącemu Małopolskiej PO i Grzegorzowi Stawowemu – Przewodniczącemu Klubu Radnych PO w Radzie Miasta. Bardzo dziękuję! Dziś zdecydowaliśmy i dziś zmieniliśmy rzeczywistość i przybliżyliśmy zwycięstwo w wyborach do Rady Miasta i na Prezydenta Krakowa w 2014 roku. Kiedy zostawałem w kwietniu 2012 roku przewodniczącym Krakowskiej PO – mówiłem o historycznym kompromisie. Właśnie ten kompromis zatwierdziliśmy. Nieskromnie powiem – jestem z tego dumny! – Bogusław Kośmider.

Czytaj więcej:

15-lecie KHK

26 października obchodzono 15-lecie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Krakowski Holding Komunalny SA. Na uroczystości przemówienie wygłosił również Bogusław Kośmider.

Także dla bezimiennych

W środę (24 października) Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider przekazał harcmistrzyni Marcie Serwin, przewodniczącej zarządu okręgu małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz harcmistrzowi Pawłowi Grabce, komendantowi ZHP Chorągwi Krakowskiej znicze pamięci, które harcerze zapalą na bezimiennych i opuszczonych grobach.

Bogusław Kośmider apeluje również do wszystkich, którzy odwiedzać będą w najbliższym czasie groby zmarłych: zapalmy znicze także na grobach opuszczonych oraz bezimiennych i uczcijmy w ten sposób ich pamięć.

Rusza Czyżyńska Akademia Samorządności

Już w sobotę, 20 października odbędzie pierwsze spotkanie w ramach Czyżyńskiej Akademii Samorządności, udział w której weźmie m.in. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider.

Uczestnicy wykładów poznają historię samorządu, dowiedzą się jaką rolę pełni on w państwie. Będą mieli także okazję, by pogłębić swoją wiedzę na temat ustroju samorządowego Krakowa. Natomiast podczas spotkań m.in. z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem młodzi ludzie dowiedzą jak wygląda praca samorządowca od kuchni. Oprócz tego dla uczestników projektu organizatorzy przygotują wycieczki tematyczne, m.in. zwiedzanie Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Organizatorami Czyżyńskiej Akademii Samorządności są: Rada Dzielnicy XIV Czyżyny, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie. Patronat honorowy nad akademią objęli: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej dzielnicy: www.dzielnica14.krakow.pl

130-lecie Szkoły Podstawowej nr 43

18 października uroczyście obchodzono 130-lecie Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Swoszowicach. Wśród gości oprócz, uczniów, nauczycieli, rodziców, znaleźli się również przedstawiciele władz Krakowa i Polski. Przewodniczący Rady Miasta, Bogusław Kośmider, oraz Posłanka na Sejm, Katarzyna Matusik-Lipiec, odsłonili tablicę poświęconą pamięci Franciszka Hypty, kierownika szkoły w latach 1929-1945.

Wielka Armia przy Powiślu

Dzisiaj (17 października), punktualnie w południe, plac przy ulicy Powiśle otrzymał imię Wielkiej Armii Napoleona. W uroczystości wzięli udział były prezydent Francji – Valery Giscard d’Estaing oraz ambasador Republiki Francji w RP – Pierre Buhler.

Zadbajmy o miejską przestrzeń publiczną

„Skuteczne zarządzanie systemem miejskiej przestrzeni publicznej – czystość, ekologia, bezpieczeństwo” – konferencja o takiej nazwie odbyła się 15 i 16 października w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Drugiego dnia, uczestnicy konferencji wysłuchali Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, który wyjaśnił, dlaczego samorządom potrzebna jest policja municypalna.

W konferencji wzięli udział przede wszystkim prezydenci miast, starostowie, komendanci straży miejskich, kadra naukowa wyższych uczelni, przedstawiciele patronów: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, a także dziennikarze czasopism branżowych i prasy o zasięgu krajowym.

Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy byli świadkami prezentacji działań straży miejskich w kontekście współpracy z innymi podmiotami. Zapoznają się również z omówieniem działań w zakresie budowania sieci bezpieczeństwa i aktywności społeczności lokalnej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu samorządowym, poznali doświadczenia krakowskiej Straży w kooperacji z MPK S.A. i trwającej już piąty rok ścisłej współpracy w zakresie ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowania kampanii edukacyjnych i konkursów dla dzieci i młodzieży.

Podziękowali za niezapomniane chwile w Krakowie

Amerykańska organizacja Fahrenheit Center For Study Abroad podziękowała Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa Bogusławowi Kośmiderowi za zgodę na przeprowadzenie wolontariatu polonijnej młodzieży z USA i Kanady w Urzędzie Miasta Krakowa w lipcu bieżącego roku.

Młodzi ludzie przyjechali do Krakowa w ramach II edycji programu Polonia Intership. Przez cały miesiąc odbywali praktyki w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim. Rada Miasta Krakowa przygotowała również program edukacyjny dla uczestników programu, w ramach którego przybliżono im pracę rady oraz zaprezentowano jedną z dzielnic naszego miasta. Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa młodzież polonijna poznała także historię Krakowa.

Posiedzenie Komisji Głównej RMK

Przedsesyjne posiedzenie Komisji Głównej RMK poświęcone było wydaniu opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie podziału Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym. Pytania radnych dotyczyły sposobu obliczania ilości mieszkańców w poszczególnych okręgach. Zdecydowano wydać negatywną opinię. Przegłosowano ją stosunkiem 11 do 1. Skąd taka decyzja? – Projekt wprowadza diametralne zmiany w podziale miasta na okręgi wyborcze. W tej sytuacji uznaliśmy, że potrzebujemy więcej czasu do namysłu nad tym projektem – powiedział Bogusław Kośmider, Przewodniczący RMK.

Otwarcie Muzeum Armii Krajowej

27 września uroczyście otwarto Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa – Nila. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Przewodniczącego Rady Miasta, Bogusława Kośmidera.

Jak pomóc hazardzistom?

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider objął Honorowym Patronatem Międzynarodową Konferencję „Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin – doświadczenia europejskie”, zorganizowaną w dniach 27 i 28.09 w salach krakowskiego Magistratu przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień.

Wydarzenie to było okazją do wymiany doświadczeń z pogranicza teorii i praktyki pracy z hazardzistami i ich rodzinami w Austrii, Niemczech i Polsce. Adresowane jest do psychoterapeutów, lekarzy, naukowców zainteresowanych integrowaniem wiedzy, metodologii z praktyką pomagania osobom dotkniętym patologicznym hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Wręczenie Honorowego Obywatelstwa prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu

Profesor Mieczysław Tomaszewski – światowej sławy muzykolog, teoretyk muzyki, jeden z najwybitniejszych polskich badaczy twórczości Chopina, mieszkaniec krakowskiego osiedla Kliny – został dzisiaj (25 września) 35. Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa.

Prof. Mieczysław Tomaszewski niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. W jego imieniu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa odebrała małżonka Wanda Tomaszewska.

Profesor Mieczysław Tomaszewski urodził się 17 listopada 1921 roku. Działalność pedagogiczną i naukową rozpoczął w roku 1960. „Występując o nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa chcemy oddać hołd jego wybitnym osiągnięciom, zaangażowaniu w pracę naukową, wydawniczą, dydaktyczną i popularyzatorską. Sześćdziesiąt lat temu Profesor Tomaszewski wybrał Kraków na miejsce swojego życia, pracy naukowej i wydawniczej. Ta decyzja zaważyła nie tylko na życiu Mieczysława Tomaszewskiego lecz także na kulturalnym i akademickim rozwoju Krakowa. Jako samorządowcy Krakowa czujemy się wdzięczni i dumni mogąc pracować na rzecz społeczności, której przedstawiciele wnoszą tak wiele nie tylko w rozwój miasta, lecz również całego kraju” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały, na mocy której profesor Mieczysław Tomaszewski otrzyma tytuł honorowego obywatela.

O nadanie profesorowi tego zaszczytnego tytułu zwrócił się z początkiem roku rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Stanisław Krawczyński. Propozycję tę poparli: rektor UJ prof. Karol Musioł, rektor ASP prof. Adam Wsiołkowski, rektor Uniwersytetu Papieskiego im Jana Pawła II ks. prof. Władysław Zuziak oraz prof. Franciszek Ziejka.

Wywiad w GW

W dzisiejszym wydaniu krakowskiego dodatku Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z Bogusławem Kośmiderem m.in. na temat trudnej sytuacji finansowej Krakowa. Zapraszamy do lektury

TEDx Kraków

Dzisiaj (21.9) od rana spotkanie wspaniałych ludzi – TEDx w Krakowie. Byłem i słuchałem o tym, jak fascynująco uczyć dzieci fizyki, potem jak wykorzystać nowoczesną technologię do czyszczenia wszystkiego, potem było o sekretach i wielu innych fascynujących sprawach. A najważniejsze – na sali było kilkuset młodych ludzi, dziewcząt i chłopców, którzy z wypiekami słuchali kilkunastominutowych wykładów. Świetna sprawa, brawo organizatorzy, brawo krakowska młodzież. Widząc Was nie musimy się bać o przyszłość.

Odblaskowy marsz

Wraz z dziećmi z przedszkola samorządowego nr 177 i z policją przeszliśmy 20 września od Małego Rynku dookoła Rynku Głównego. Nie wiadomo kto miał większą frajdę – my dorośli, czy maluchy . Dzięki temu dzieci bardzo dobrze zapamiętały jak bezpiecznie chodzić po ulicach.

Świadkowie historii

20 września w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się gala wręczenia nagród „Świadek Historii”. W tym roku nagrodę otrzymali: Stanisław Malara, ksiądz Kardynał Franciszek Macharski, Daniel P. Perchel, Adam Roliński, ppłk Jerzy Wesołowski oraz Władysław Skalski (pośmiertnie).

„Świadek Historii” przyznawany jest corocznie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w poszczególnych regionach kraju oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider objął honorowym patronatem uroczystość wręczenia nagrody „Świadek Historii”.

Cracoviae Merenti dla Arki Pana

W środę, 19 września, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa Arka Pana – parafia Matki Bożej Królowej Polski otrzymała srebrny medal Cracoviae Merenti. Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa tymi słowami zwrócił się do laureata:

„Jako Radni Miasta Krakowa dziękujemy w ten sposób wielkim kapłanom Krakowskiego Kościoła za wspaniałą pracę, za wspierania ludzi pracy w najtrudniejszych okresach polskiej i nowohuckiej historii, dziękujemy pokoleniom krakowskich ludzi pracy z Nowej Huty, którzy swoim zaangażowaniem najpierw zbudowali ten kościół, potem w pocie i krwi, także oparach gazów łzawiących obronili ten kościół, znacząc tę obronę także najwyższą ceną – ceną życia. Dziękujemy pokoleniom krakowskich ludzi Solidarności, którzy swoją pracą i modlitwą pokazywali całemu Krakowowi i całej Polsce wielką narodową Solidarność. Dziękujemy ludziom tej parafii a w ich postaci wszystkim ludziom pracy z Nowej Huty ale i całego Krakowa którzy w czasach bardzo trudnych, czasach nawet beznadziejnych dawali świadectwo wiary, patriotyzmu i Solidarności. Kraków dziękuję Wam wszystkim za to, co Kościół – ta wspaniała nowohucka wspólnota wiernych – zrobiła dla Nowej Huty, dla Krakowa, dla Polski.

Nadając najważniejsze odznaczenie miasta Krakowa chcemy podziękować tym rzeszom bezimiennych kobiet i mężczyzn, młodzieży, wszystkim ludziom dobrej woli, mieszkańcom Nowej Huty i Krakowa, którzy w trudnych czasach pomagali uwięzionym i represjonowanym oraz ich rodzinom. Pomagali ludziom Solidarności organizować się, działać oraz znaleźć innym sens życia w beznadziejności czasów komunizmu. Szczęść Boże Wam, Waszym rodzinom, Waszym duszpasterzom za to, co robiliście, robicie i będziecie robić. To także dzięki Wam możemy być dumni z Nowej Huty, możemy być dumni z Krakowa, możemy być dumni z Polski. Kraków wyraża największy szacunek i podziękowanie. Dziękujemy!”.

Arka Pana to pierwsza świątynia wzniesiona w tej części miasta, niedługo po dramatycznych chwilach walki o krzyż na os. Teatralnym i po latach represji, jakie spadały na jego obrońców. Budową świątyni osobiście opiekował się ks. kardynał Karol Wojtyła, który 18 maja 1969 roku wmurował kamień węgielny pochodzący z bazyliki św. Piotra w Watykanie, a 15 maja 1977 roku dokonał konsekracji kościoła, nadając mu wezwanie Matki Bożej Królowej Polski. W 2012 roku zbiega się kilka ważnych wydarzeń w życiu parafii Matki Bożej Królowej Polski: 60-lecie parafii, 55-lecie poświęcenia krzyża na placu budowy, 35-lecie konsekracji kościoła, 20-lecie koronacji Matki Bożej Fatimskiej koroną papieską.

Z przewodniczącym o gospodarowaniu odpadami

18 września o godz. 12 w Rynku Podgórskim 1 (sala posiedzeń im. Franciszka Maryewskiego) odbyło się drugie z cyklu Krakowskich Spotkań Metropolitalnych dotyczące wprowadzenia „Aglomeracyjnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rejonie Krakowa – powierzenie zarządzania odpadami przez gminy z regionu”.

W zorganizowanym przez Bogusława Kośmidera, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele wielu gmin z Małopolski.

Aglomeracyjny system gospodarowania odpadami komunalnymi pozwoli na realną współpracę Krakowa z okolicznymi gminami w zakresie gospodarowania odpadami, da zarówno Krakowowi, jak i okolicznym gminom ,możliwość stosunkowo taniego realizowania zbiórki odpadów, która od lipca 2013 roku będzie obowiązkiem samorządów.

Pierwsze ze spotkań z cyklu Krakowskich Spotkań Metropolitalnych odbyło się 18 kwietnia, a dotyczyło wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podsumowanie akcji „Kraków – tu płacę podatki”

W Gazecie Wyborczej znajdą Państwo dwa artykuły poświęcone wiosennej akcji „Kraków – tu płacę podatki”, zainicjowanej przez Bogusława Kośmidera:

Zgłosili się z PIT-ami, przynieśli miastu miliony złotych

Ilu podatników przybyło w krakowskich dzielnicach

Najmłodsza delegacja

Dziś, 14 września, gabinet Bogusława Kośmidera, Przewodniczacego Rady Miasta Krakowa odwiedziła najmłodsza delegacja. Spotkanie z dziećmi z Samorządowego Przedszkola nr 177 odbyło się z okazji przygotowań do happeningu promującego bezpieczeństwo na drodze. Starszaki przyniosły własnoręcznie wykonany album z rysunkami poświęconymi przepisom drogowym. – Bardzo dziękuję za piękne rysunki, teraz na pewno nie zapomnę o żadnym z przepisów – powiedział Bogusław Kośmider.

Seminarium samorządowe

11 września odbyło się seminarium samorządowe poświęcone możliwościom wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020 na rozwój infrastruktury rowerowej w Województwie Małopolskim. Organizatorem był Bogusław Kośmider przewodniczący RMK oraz radny Paweł Ścigalski.

Więcej informacji na temat spotkania na stronie krakow.pl

Forum ekonomiczne w Krynicy

W Krynicy, 4 września, na Forum Ekonomicznym Bogusław Kośmider wręczył fundowaną przez Radę Miasta Krakowa Nagrodę im. Stanisława Vincenza. Laureatem został austriacki pisarz, tłumacz i dziennikarz – Martin Pollack, który przejmująco mówił o swoim rozliczeniu się z przeszłością i życiorysem swojego ojca – austriackiego SS-mana, który pacyfikował także Polskę i Powstanie Warszawskie. I jak mówił Martin Pollack – jest zaszczycony, że Europa, że Polska Mu wybaczyła i przyznaje tę nagrodę. Nagroda im. Stanisława Vincenza powołana na mocy uchwały RMK przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej. W ubiegłym roku nagrodą uhonorowany został pisarz Andrzej Stasiuk.

Bogusław Kośmider podczas Forum Ekonomicznego wziął również udział w panelach tematycznych: jak skutecznie komunikować wrażliwe społecznie reformy, PPP a dług publiczny, przyszłość polityki miejskiej w nowym okresie programowania Unii, natomiast w panelu „Inteligentne Miasta – mit czy rzeczywistość” – Przewodniczący będzie jednym z pięciu prelegentów.

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >