Aktywne wsparcie inicjatyw obywatelskich w Krakowie

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Bogusław Kośmider – sprawozdanie z kadencji 2010-2014

Wspierałem i wspieram wdrożenie w Krakowie Budżetu Obywatelskiego. Wspomagam i inicjuje działania i inicjatywy lokalne. Byłem pomysłodawcą i popierałem powstanie Okrągłych Stołów Mieszkaniowego i Edukacyjnego, jak również działań konsultacyjnych. Wspierałem i wspieram działające w Krakowie organizacje pozarządowe, wspierając je finansowo i lokalowo. Pomagałem i pomagam zdobywać dodatkowe środki dzielnicom.

Jako Przewodniczący Rady Miasta zacząłem od zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic. Mimo, że wybory odbywały się w innym terminie niż wybory samorządowe, w pierwszą niedzielę stycznia, frekwencja była 12,9%, co jak na taki termin było wydarzeniem !

Dzielnice samorządowe były jednym z ważniejszych obszarów mojego zainteresowania jako Przewodniczącego Rady Miasta. Co roku wprowadzałem do budżetu poprawki zwiększające środki na dzielnice. Jako Przewodniczący Rady organizowałem posiedzenia Konwentu Przewodniczących Dzielnic. Odbyło się 16 posiedzeń, z tego 13 w siedzibach poszczególnych dzielnic. Na konwencie omawialiśmy różne problemy dzielnic. Do swoich sukcesów w tym zakresie zaliczę porozumienie ze Skarbnikiem co do podziału środków na zadania inwestycyjne i bieżące, zmianę nastawienia ZIKiT w kontakach z dzielnicami, zainteresowanie dzielnic Budżetem Obywatelskim.

W tej kadencji Rada Miasta dokonała znaczących zmian w zakresie działania dzielnic, w tym wprowadziła nowe statuty dzielnic, określiła nowe zadania, wprowadziła nowe możliwości. Odbyło się to dzięki ogromnej pracy radnych, w szczególności Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego.

W obecnej kadencji wprowadziliśmy oryginalne rozwiązanie pod nazwą Okrągły Stół. Powołaliśmy Okrągły Stół Edukacyjny, na posiedzeniach którego przedstawiciele Rady, Urzędu Miasta Krakowa, szkół, organizacji związkowych i rodziców dyskutowali jaka powinna być krakowska edukacja. Jednym z efektów tej dyskusji była uchwała o kierunkach działania ws pozytywnego programu zmian Krakowskiej edukacji na lata 2013-2014 – zobacz uchwałę.

Drugim przykładem Okrągłego Stołu był Okrągły Stół Mieszkaniowy. Mieliśmy względem niego spore oczekiwania, o czym pisałem w osobnym tekście. Niestety, mimo starań, stał się przede wszystkim okazją do obrażania władz miasta i załatwiania spraw indywidualnych, temu problemowi poświęciłem z kolei artykuł „Okrągły stół – samorządowa udręka czy ekstaza?”.

Przykładem reakcji na potrzeby obywatelskie były działania ws. Izby Wytrzeźwień. Grupa młodych radnych chciała zlikwidowania Izby Wytrzeźwień i w ogóle przeniesienia problemu na policję i szpitale. Reagując na obywatelskie sygnały znaleźliśmy inne rozwiązanie: przekształciliśmy Izbę Wytrzeżwień w Krakowskie Cenrtrum Profilaktyki Uzależnień, gdzie w sposób nowoczesny i właściwy była udzielana pomoc osobom uzależnionym. To rozwiązanie stało się wzorcem dla wielu samorządów w Polsce.

Byłem, wraz z Małgosią Jantos i Jurkiem Woźniakiewiczem, autorem poprawek umożliwiających wprowadzenie w Krakowie Budżetu Obywatelskiego, negocjowałem z NGO zasady współpracy w tym zakresie proponując najpierw Prezydentowi powołanie zespołu zadaniowego, który opracowywał zasady budżetu obywatelskiego. Zespół wypracował szereg rekomendacji, które obecnie wdrażamy. Ogromnie ważną sprawą jest monitorowanie Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego, weryfikowanie dokumentów, organizacji, logistyki i promocji. To dzięki działaniom Rady Programowej Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego udało się zachęcić mieszkańców do złożenia 656 projektów. To dzięki Radzie Programowej monitorowane są działania weryfikacyjne Miasta. Krakowski Budżet Obywatelski to bardzo ważne działanie krakowskiego społeczeństwa obywatelskiego. Zobacz uchwałę Rady Miasta oraz rekomendacje Zespołu Zadaniowego ws. budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Więcej informacji medialnych o budżecie obywatelskim znajdą Państwo w dziale inicjatywy.

Ważnym działaniem obywatelskim było przygotowanie i przeprowadzenie referendum krakowskiego. Moim zadaniem było właśnie przygotowanie referendum, w tym zorganizowanie lokalnych Komisji Referedalnych. Potrzebowaliśmy około 5 tys ludzi, bardzo się obawiałem, że nie uda nam się pozyskać do komisji takiej liczby członków, ale dzięki dobrej promocji, dzięki pomocy mediów udało się z nadmiarem. Tym bardziej był to sukces, że równolegle odbywające się Eurowybory miały ogromny kłopot ze skompletowaniem składu komisji.

Udało się także bardzo dobrze przeprowadzić samo referendum. To także wielka zasługa Komisji Referedalnej. O samym referendum piszę więcej w dziale inicjatywy – w dostępnych artykułach omawiam pytania, prezentuję moje zdanie na referendalne tematy, a także komentuję ostateczne wyniki referendum.

Kolejnym elementem wspierania działań obywatelskich jest projektowana uchwała ws Inicjatywy Lokalnej. Inicjatywa Lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania, występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Aby to mogło działać konieczna jest uchwała Rady określająca szczegółowe zasady. Zobacz projekt uchwały ws. Inicjatywy Lokalnej.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >