Spotkanie ws Skweru Wolności

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2016 r.

3 sierpnia w Gabinecie Przewodniczącego RMK odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa oraz SM Podgórze ws Skweru Wolności na Estońskiej. O moim planie ratowania tego terenu zielonego pisałem wiosną, informowałem także już o postępach przy jego realizacji.

Na sierpniowym spotkaniu obecni byli: ze strony SM Podgórze – Pani Prezes Maria Santura i Pani Przewodnicząca RN: Maria Kromka, ze strony UMK: Pani Dyrektor Maria Witkowicz – Wydział Skarbu, Pan Dyrektor Piotr Kempf – Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider.

Zapadły następujące ustalenia:

  • SM Podgórze wystąpi na początku września 2016 do Zarządu Zieleni Miejskiej z propozycją umowy dzierżawy/użyczenia terenu pod skwer na ul.Wolności określając warunki dot. terminu (30 lat) i płatności (nie więcej niż opłata roczna uiszczana przez SMP) oraz celu, czyli utworzenie zieleńca spełniającego funkcje rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowe.
  • ZZM przeprowadzi konsultacje społeczne ws. sposobu zagospodarowania skweru.
  • ZZM uzgodni z SM Podgórze szczegółowe warunki i podpisze stosowną umowę.
  • SM Podgórze wystąpi na początku września 2016 do Wydziału Skarbu z propozycją zmiany celu umowy użytkowania wieczystego tj. utworzenie zieleńca spełniającego funkcje rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowe, z terminem realizacji inwestycji do końca 2018 roku.
  • Wydział Skarbu uzgodni z SM Podgórze szczegółowe warunki dot. zmiany umowy, tak aby została ona podpisana do 15 grudnia 2016 r

Polecane na stronie

Sprawy PO

  • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >

  • © Bogusław Kośmider 2006-2019
stat4u