Problemy budżetowe Krakowa oraz negocjacje z Prezydentem Jackiem Majchrowskim

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

We wtorek, 6 listopada 2012 roku zostało podpisane Porozumienie Krakowskie, czyli porozumienie o współpracy między Klubem Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa reprezentowanym przez Bogusława Kośmidera i Grzegorza Stawowego a Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim.

Wiosną 2012 roku Rada Miasta Krakowa nie udzieliła Prezydentowi Krakowa absolutorium z powodu złego w jej ocenie zarządzania finansami miasta w roku 2011. Po uznaniu tej decyzji przez Regionalną Izbę Obrachunkową zgodnie z prawem Rada Miasta musiała zagłosować za lub przeciw rozpisaniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta.

Platforma Obywatelska, dysponująca bezwzględną większością głosów w Radzie Miasta, rozważała trzy możliwe warianty:

 • rozpisanie referendum
 • kontynuację dotychczasowej polityki pozostawania w opozycji względem prezydenta
 • rozpoczęcie współpracy z Prezydentem.

Zdecydowano się na tę ostatnią opcję, a kilkumiesięczne negocjacje z Jackiem Majchrowskim doprowadziły do podpisania porozumienia o współpracy. Otwiera ono nowy rozdział w Radzie Miasta Krakowa. Od dziesięciu lat Rada była stale w opozycji do Prezydenta, jednak obecne porozumienie gwarantuje dialog oraz współpracę Klubu Radnych PO RP z Prezydentem w sprawie nie tylko ratowania finansów miasta, ale również działania na rzecz rozwoju Krakowa.

– Podpisanie porozumienia kończy wieloletni czas walki, często przegranej zarówno przez prezydenta jak i przez PO, ale przede wszystkim przez Miasto Kraków. Nie ma pewności jak będzie po podpisaniu dokumentu, pewnie będą zakręty i problemy, będzie wiele trudnych decyzji, ale wiemy, że mamy dobrą wolę, aby wyprowadzić miasto z problemów finansowych, aby przygotować miasto na nowy okres programowania środków UE, aby dobrze przygotować się na nową kadencję władz samorządowych. – komentował sprawę Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider.

Podziękowania Bogusława Kośmidera, Przewodniczącego Zarządu Krakowskiego Platformy Obywatelskiej RP po zakończeniu negocjacji:

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, członkom Klubu Radnych PO w Radzie Miasta, członkom Zarządu Krakowskiego PO oraz Rady Powiatowej PO w Krakowie. Szczególnie dziękuję Przewodniczącemu Regionu Małopolskiego PO, Ireneuszowi Rasiowi za ogromne zaangażowanie, energię oraz dobrą wolę, bez której nic by się nie udało. Irku, jesteś zdecydowanie głównym autorem tego sukcesu! Dziękuję również Grzegorzowi Stawowemu, Przewodniczącemu Klubu Radnych PO w Radzie Miasta, który jako negocjator wnosił wiele racjonalizmu i rozsądku w nasze działania.

Panowie i Panie Platformersi – robimy bardzo ważny krok, aby już za dwa lata w pełni przejąć władzę w Krakowie i aby poważnie, rozsądnie i racjonalnie rządzić. Serdecznie dziękuję wszystkim i zapraszam na podpisanie porozumienia wszystkich radnych oraz członków zarządu PO w Krakowie, a także wszystkich zainteresowanych Platformersów. Zaczynamy nowy rozdział!

Polecane na stronie

 • Nowa uchwała ws. zasad wynajmowania lokali komunalnych [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Nowa ulica 8. Pułku Ułanów [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 Borek [ więcej ]
 • Akcja „Płać podatki w Krakowie” oraz Karta Krakowska – podsumowanie 2019 [ więcej ]
 • Ostatnie Okiem Przewodniczącego Bogusława Kośmidera [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >

 • © Bogusław Kośmider 2006-2019
stat4u