Podsumowanie wydarzeń politycznych w Krakowie w 2012 roku.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

W Radzie Miasta Krakowa najważniejsze było podpisanie przez Klub Radnych PO porozumienia z prezydentem Jackiem Majchrowskim. Nie ma pewności ile dobrego to porozumienie przyniesie, ale już udało się w spokoju dokonać zmian budżetu i rozpocząć przygotowanie reformy Miasta. Ważnymi zainicjowanymi sprawami był Projekt Nowa Huta Przyszłości, prowadzone przez PO projekty innowacyjne, zmiany statutu Miasta Krakowa. Ponadto dużą troską zostały objęte sprawy finansowe, znacząco zwiększono pokrycie Krakowa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

– Dziękuję za to wszystkim radnym Klubu Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa. Ta Rada i ten Klub Radnych PO w Radzie to najlepsze co było od lat w samorządzie Krakowa, mimo różnych pomyłek i błędów to najlepszy Klub Radnych i najlepsza Rada Miasta od lat. Jeszcze raz serdecznie dziękuję!

W Krakowskiej Platformie najważniejsze – według Przewodniczącego Bogusława Kośmidera – to zgoda na współpracę w Radzie Miasta Krakowa, zgoda jednoznaczna i popierana. Ważnymi sprawami było podjęcie poważnych działań programowych, Konwencja Programowa, Krakowskie Centrum Programowe PO RP, Projekt Diagnoza, zaangażowanie znacznej grupy członków PO. Niewątpliwie ważne były też sprawy kół – ankieta, analiza aktywności, weryfikacja członków, która nadal trwa. Równie ważne były działania informacyjne – na bieżąco informujemy wszystkich członków krakowskiej PO o działaniach Rady Miasta, Zarządu, poszczególnych kół, a ostatnio również dzielnic.

– Wiele się w tej naszej krakowskiej PO zmieniło i mocno za to dziękuję, zarówno członkom zarządu krakowskiego, przewodniczącym kół, jak i wszystkim Platformersom w Krakowie!

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

Sprawy PO

  • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >

  • © Bogusław Kośmider 2006-2019
stat4u