Podsumowanie działania Forum Przyszłości Dzielnic w 2016 roku.

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017 r.

Przed rokiem powołaliśmy wspólnie (Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, radni miejscy i dzielnicowi, grupa organizacji pozarządowych – BIS, Fundacja Stańczyka, Pracownia Obywatelska) Forum Przyszłości Dzielnic, czyli ponadpolityczne porozumienie radnych miejskich i dzielnicowych, naukowców i organizacji pozarządowych – uznając, że 25-lecie dzielnic samorządowych w Krakowie powinno być okazją do popatrzenia w przyszłość. FPD zorganizowało cykl konferencji poświęconych przyszłości dzielnic w Krakowie, ale i innych jednostek pomocniczych w Polsce. Dziś przyszedł czas podsumowania. Przez ten okres ponad roku odbyliśmy 5 dużych konferencji programowych, w których brało udział od 50 do 150 osób, w tym w szczególności konferencje:

  • Przyszłość krakowskich dzielnic – 23 lutego 2016. W debacie udział wzięli: prof. Jacek Majchrowski – prezydent miasta Krakowa, Bogusław Kośmider – przewodniczący Rady Miasta Krakowa, prof. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski, prof. Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński, Iga Maliszewska – Uniwersytet Jagielloński. Czytaj więcej >>
  • ”O dzielnicach krakowskich – jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle – porównanie dzielnic w Krakowie, w Polsce, Europie i świecie” – 19 kwietnia 2016. Głównym prelegentem był najlepiej zorietnowany w działalności jednostek pomocniczych w Polsce specjalista – prof. Paweł Swianiewicz. Czytaj więcej >>
  • „Dzielnice naszych marzeń” – 15 czerwca 2016. W konferencji przedstawiono w krótkich, maksymalnie 10-minutowych prezentacjach swoje pomysły i propozycje dotyczące usprawnienie funkcjonowania jednostek pomocniczych w Krakowie. Tych pomysłów było 9, bardzo różnych i zmieniających Kraków w różnych kierunkach. Czytaj więcej >>
  • Możliwe i oczekiwane funkcjowanie dzielnic – 21 września 2016. W sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się kolejna Konferencja poświęcona organizacji i funkcjonowaniu Dzielnic Miasta Krakowa. Tym razem przedmiotem debaty stały się kompetencje dzielnic (własne i wyłączne), zadania (w tym zagadnienia dotyczące ich finansownania) oraz współpraca z mieszkańcami. Czytaj więcej >>
  • Podsumowanie Barometru Krakowskiego i Diagnozy Dzielnic – 3 marca 2017 r. Przedstawiono szczegółowe wyniki badań ogólnomiejskich i szczegółowych lokalnych, a także szczegółowych badań dzielnic.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w działanie Forum Przyszłości Dzielnic, członkom organizacji pozarządowych, radnym miejskim i dzielnicowym, przedstawicielom władz miasta z prezydentem Miasta Krakowa. Po tym ciekawym roku mamy bardzo dużo wiedzy, przemyśleń, koncepcji. Liczę, że będzie to dobra podstawa do rozwoju dzielnic samorządowych Krakowa na następne lata.

Polecane na stronie

Sprawy PO

  • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >

  • © Bogusław Kośmider 2006-2019
stat4u