Okiem Przewodniczącego. 29 października 2012

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Informacje z Rady Miasta Krakowa:

24 października 2012 r. odbyła się LIX sesja Rady Miasta Krakowa. Spośród wszystkich poruszanych podczas niej spraw, na pierwszy plan wybija się podjęcie uchwały dotyczącej zorganizowania w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Rada Miasta podejmując stosowną uchwałę wyraziła wolę podjęcia działań w ramach procesu aplikacyjnego w celu wyboru Krakowa jako Miasta – gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.

Tym samym rozpoczęliśmy starania o naprawdę wielką rzecz: Igrzyska Olimpijskie – największa impreza sportowa na świecie – pod Wawelem! Oprócz splendoru i promocji naszego miasta igrzyska przyniosłyby również inne korzyści: mnóstwo wielkich i potrzebnych inwestycji finansowanych w dużej mierze z zewnętrznych źródeł (np. z budżetu centralnego, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Unii Europejskiej). Jeśli podniosą się głosy malkontentów, że porywamy się z motyką na słońce, to trzeba pamiętać, że skoro polskie miasta sprostały wyzwaniom piłkarskiego Euro 2012, to czemu Kraków miałby nie podołać przeprowadzeniu igrzysk? Droga do osiągnięcia celu jest bardzo długa i trudna, ale do odważnych świat należy!

Rada Miasta Krakowa uchwaliła też kolejne trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Bronowice Małe – Tetmajera”, „Młynówka Królewska – Grottgera” i „Młynówka Królewska – Zarzecze”.

Ponadto radni podjęli także uchwałę, wprowadzającą nowe okręgi wyborcze do Rady Miasta Krakowa (po zmianie okręgi stały się bardziej zwarte i jednolite). I tak Okręg 1 – to dzielnice 1, 6 oraz 7; Okręg 2 – to dzielnice 2 i 3; Okręg 3 – to dzielnice 4 i 5; Okręg 4 to dzielnice 8, 10 oraz 11; Okręg 5 – dzielnice 9, 12 oraz 13; Okręg 6 – dzielnice 14, 15 oraz 17; Okręg 7 – dzielnice 16 i 18.

Porozumienie między Klubem Radnych PO RP a Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim:

W dniu wczorajszym podczas posiedzenia Rady Powiatu PO RP Kraków członkowie Rady – bez głosów sprzeciwu – podjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w Radzie Miasta Krakowa pomiędzy Klubem Radnych PO RP a Prezydentem Miasta prof. Jackiem Majchrowskim. Oznacza to zielone światło dla Klubu Radnych PO RP do podpisania na początku listopada porozumienia z Prezydentem Krakowa.

Podpisanie porozumienia otwiera nowy rozdział w Radzie Miasta Krakowa. Od dziesięciu lat Rada była stale w opozycji do Prezydenta. Obecne porozumienie gwarantuje dialog oraz współpracę Klubu Radnych PO RP z Prezydentem Miasta w sprawie nie tylko ratowania finansów miasta, ale również działania na rzecz rozwoju Krakowa.

Wśród projektów najważniejszych dla miasta wymienione zostały m.in. stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Nowej Hucie, budowa hali sportowo-widowiskowej, Centrum Kongresowego, ekospalarni śmieci. Platforma stawia również na realizację dużych inwestycji, takich jak kolej aglomeracyjna czy metro.

Od tej pory wszystkie projekty uchwał Prezydenta będą konsultowane z Klubem Radnych PO – zapowiada Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider.

Priorytetem jest ratowanie finansów miasta. Nie oznacza to jednak zgody na niekontrolowane podwyżki. Będziemy pracować nad takimi rozwiązaniami, aby Kraków wśród wszystkich miast metropolitalnych był najtańszy – zapewnił podczas konferencji prasowej Przewodniczący Regionu Małopolskiego PO RP, Ireneusz Raś. Poseł Ireneusz Raś podkreślił również, iż pełna treść porozumienia jest jawna i nie ma mowy o żadnych tajnych aneksach i załącznikach.

Jeśli chodzi o referendum, to projekt uchwały ws. przeprowadzenia referendum, zgodnie z wymogami ustawy, został już przygotowany przez Bogusława Kośmidera. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na listopadowej sesji Rady Miasta. W związku z porozumieniem, Klub Radnych PO będzie głosował za odrzuceniem uchwały ws. zwołania referendum.

Podpisanie Porozumienia, wbrew pojawiającym się spekulacjom, ma za zadanie poprawę sytuacji finansowej Krakowa, przygotowanie oraz realizację inwestycji i działań w nowej perspektywie budżetowej w latach 2014-2020. Na chwilę obecną główną intencją stron Porozumienia jest zagwarantowanie ciągłość realizacji planu naprawczego.

Informacje z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej:

Podczas niedzielnego posiedzenia Rady Powiatu PO RP Kraków Wojciech Krzysztonek – Sekretarz Zarządu, Daniel Wiśniowski – Skarbnik Zarządu oraz Bogusław Kośmider – Przewodniczący Zarządu przedstawili wspólnie sprawozdanie z działalności Zarządu Krakowskiej Platformy w okresie kwiecień – październik 2012 r.

Za najważniejsze działania z tego okresu uznano wdrożenie Biuletynu Informacyjnego Krakowskiej Platformy, majową Konwencję Programową, powołanie i prace Krakowskiego Centrum Programowego, stworzenie Klubu Debaty Politycznej PO RP, ankietyzację kół oraz rewitalizację krakowskich struktur PO RP, zwiększenie aktywności kół, zdecydowany wzrost płacenia składek członkowskich, jesienny piknik Platformy, odnowienie współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Demokratów.

Rada Powiatu pozytywnie oceniła działania Zarządu, uznając założone plany za wykonane.

W trakcie podsumowania ostatniego półrocza przedstawiono również realizację działań Klubu Radnych PO w Radzie Miasta. Najważniejszym osiągnięciem Klubu jest przejęcie inicjatywy politycznej i programowej w Radzie Miasta, przyjęcie optymalnego dla PO podziału Krakowa na okręgi wyborcze, stworzenie alternatywnej wizji reformy edukacji, przygotowanie projektu „Nowa Huta przyszłości”, bilans kompetencji w określonych obszarach przedsiębiorczości i wreszcie zdecydowane zwiększenie pokrycia Krakowa planami zagospodarowania przestrzennego.

Wczorajsza Rada Powiatu była również okazją do zaprezentowania propozycji działań Krakowskiej Platformy na następne półrocze. W przedstawionym przez Przewodniczącego Zarządu planie działań, za najważniejsze uznano podsumowanie półmetka kadencji zarówno w Radzie Miasta, jak również w radach dzielnic, reforma sieci kół, porozumienie z Polskim Stronnictwem Ludowym, a także szkolenia dla przewodniczących, sekretarzy i skarbników kół. Priorytetem w Radzie Miasta będzie oczywiście wdrożenie porozumienia z Prezydentem Miasta.

Prezentujemy Państwu przyjęte propozycje działań na najbliższe półrocze:

 1. Wdrożenie zapisów Porozumienia PO-Prezydent w Radzie Miasta Krakowa.
 2. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej efektów działań Klubu Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa na półmetek kadencji.
 3. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej efektów działań Zarządów/ Rad dzielnic samorządowych zarządzanych przez koalicje z udziałem radnych PO na półmetek kadencji.
 4. Organizacja działań integracyjnych PO: Opłatek, Bal Karnawałowy, Jajeczko.
 5. Cykl spotkań w ramach Klubu Debaty Politycznej.
 6. Rewitalizacja Kół PO w Krakowie:
  · Weryfikacja Kół w związku z centralną akcją weryfikacji składek;
  · Analiza aktywności kół;
  · Akcja informacyjna radnych miasta i radnych dzielnic w Kołach.
 7. Informowanie i konsultowanie się z członkami PO w Krakowie, także w sprawach dzielnic – newsletter , strona internetowa, forum, spotkania konsultacyjne.
 8. Cykl spotkań z przedstawicielami władz centralnych PO i ministrami Rządu RP.
 9. Podsumowanie działań Krakowskiego Centrum Programowego w zakresie projektu Diagnoza.
 10. Prowadzenie działań Krakowskiego Centrum Programowego w zakresie projektu Wizja KRK22.
 11. Szkolenia dla Sekretarzy kół.
 12. Szkolenia dla Skarbników kół.
 13. Szkolenia-warsztaty dla Przewodniczących kół PO w Krakowie.
 14. Stworzenie budżetu wydatków PO w Krakowie.
 15. Maksymalizacja dochodów z tytułu składek i darowizn.
 16. Przygotowanie kolejnej Rady Powiatu Krakowskiej PO.
 17. Działania przygotowawcze w zakresie Zjazdu Krakowskiego PO.
 18. Wstępne przygotowanie kampanii samorządowej 2014 – Dzielnice – Rada – Prezydent Krakowa.
 19. Uregulowanie spraw popowodziowych.
 20. Przyjęcie i wdrożenie porozumienia o współpracy między PO i PSL w Krakowie.

Już dziś serdecznie zapraszamy na posiedzenie Zarządu, które odbędzie się 9 listopada br. To bardzo ważne posiedzenie, gdyż dotyczyć będzie przygotowania sprawozdania z półmetku kadencji radnych Miasta oraz radnych Dzielnic. Ponadto zajmiemy się na nim rozpisaniem działań programu Krakowskiej PO na zadania Zarządu oraz porozmawiamy o porozumieniu z PSL.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >