Okiem Przewodniczącego. 19 listopada 2012.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowny Członku/Członkini PO w Krakowie Tradycyjnie cotygodniowa garść informacji z Rady Miasta i z Krakowskiej Platformy Obywatelskiej.

Najpierw co w Krakowskiej PO:

W poniedziałek będzie w Krakowie Pan Minister Piotr Styczeń, wiceminister Infrastruktury zajmujący się budownictwem i mieszkalnictwem. Przewidujemy następujące spotkania z Panem Ministrem:

 • Godz 12.30 – Cech Rzemiosł Budowlanych, pl. Wolnica 7, 1 piętro – spotkanie ze środowiskiem budowlanych, spółdzielców mieszkaniowych i developerów
 • Godz. 14.00 – Spotkanie z Prezydentem Miasta, dyskusja na temat tzw. specustawy prostującej udziały w nieruchomościach
 • Godz. 15.00 – Spotkanie z Klubem Radnych PO, ale także z zainteresowanymi Platformersami – rozmowa o polityce Rządu RP w sprawach mieszkaniowych, w tym bardzo ważny projekt nowej ustawy mieszkaniowej. Tutaj zapraszamy Platformersów – Urząd Miasta, Pl. Wszystkich Świętych, sala 303

Serdecznie dziękuję Panu Posłowi Rasiowi za zorganizowanie tej bardzo ważnej wizyty.

W zeszłym tygodniu gościliśmy Pana Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Minister zdecydowanie podtrzymał swoje zobowiązania w sprawie Muzeum PRL, uznając że przyjęta przez Radę Miasta uchwała jednoznacznie ustawia sprawę lokalizacji Muzeum w Krakowie i ustawia ogólny koncept programowy, organizacyjny i finansowy Muzeum. Pan Minister spotkał się także z członkami i sympatykami PO, zainteresowanymi sprawami kultury w Krakowie. W szczelnie zapełnionej członkami PO, ale i dyrektorami najważniejszych instytucji kultury w Krakowie, Sali w Hotelu Royal Pan Minister mówił o działaniach swojego ministerstwa. Następnego dnia Pan Minister był obecny na ważnych uroczystościach – położeniu kamienia węgielnego pod budowę szkoły muzycznej na ul. Józefińskiej, otwarciu nowej części inwestycji szkoły muzycznej w Nowej Hucie, wreszcie na uroczystościach rozpoczęcia budowy nowego etapu Manghi. Pan Minister poinformował także o kontynuacji działań Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Mimo różnych problemów przy tym Ministrze Kultury Kraków jest właściwie doceniany. Dziękujemy!

Gościliśmy też w Krakowie i w Małopolsce Pana Wiceministra Ochrony Środowiska, Pana Stanisława Gawłowskiego. Pan Minister zajmował się sprawami inwestycji w Świnnej Porębie, a także sprawami przeciwpowodziowymi w Krakowie. Te wszystkie wizyty, Pana Ministra Zdrojewskiego, Pana Ministra Stycznia, Pana Ministra Gawłowskiego są efektem starań posłów Ziemi Krakowskiej, w szczególności Pana Posła Irka Rasia. W ten sposób szybko realizujemy punkt planu Krakowskiej PO dotyczący spotkań z ważnymi osobistościami ogólnopolskiej PO. Dziękujemy!

W najbliższym czasie będzie przygotowywany, a w miesiącu grudniu realizowany, projekt podsumowania działań platformerskich radnych PO zarówno na poziomie ogólnomiejskim jak i lokalnym, w Radzie Miasta i dzielnicach. To podsumowanie ma pokazać nasze lokalne i ogólnomiejskie dokonania (a przecież zdecydowanie zwiększyliśmy pokrycie Krakowa miejscowymi planami czy podjęliśmy projekt Nowa Huta przyszłości, a także podpisaliśmy Porozumienie Krakowskie), ale ma także pokazać nasze przyszłe działania, uwzględniające realia, ale i wybiegające optymistycznie w przyszłość.

W piątek 23 listopada odbędzie się kolejne posiedzenie zarządu krakowskiego PO. Na tym posiedzeniu zajmiemy się właśnie przygotowaniem podsumowania półmetka kadencji w dzielnicach i w Radzie Miasta Krakowa, zajmiemy się zaopiniowaniem spraw kół PO w Krakowie, wreszcie nowymi projektami, proponowanymi przez środowiska PO. Zapraszamy!

Finalizujemy projekt Diagnoza, oceniający i weryfikujący działania jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Prosimy o dostarczanie podsumowań do Pana Pawła Węgrzyna. Planujemy na grudzień podsumowanie tego projektu i rozpoczęcie projektu kolejnego – Projektu Wizja KRK22.

A teraz co w Radzie Miasta:

We wtorek 13 listopada grono ponad 30 wybitnych Krakowian wsparło kandydaturę Pana Władysława Bartoszewskiego na Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Tą sprawą Rada Miasta Krakowa zajmie się jeszcze w tym roku, a widząc ogromne poparcie tej kandydatury przez Platformersów mam nadzieję, że mimo oporów co poniektórych sprawa zostanie szybko i z sukcesem załatwiona. Głównym inicjatorem nadania tytułu jest Senator Bogdan Klich.

Jak Państwo wiecie, Prezydent powinien prowadzić tzw. prekonsultacje. W pooniedziałek o 17.30 odbyło się nadzwyczajne spotkanie Klubu Radnych poświęcone informacji Prezydenta na temat przygotowywanego projektu budżetu. Najważniejsze poruszone sprawy to:

 • Wg informacji p. dyrektor Kwaśniak sytuacja w zakresie zadłużenia jest nieciekawa, ze względu na spadek dochodów nie będziemy mogli finansować deficytu w 2013 i 2014 roku nowym kredytem a wręcz ze względu na płynność i konieczność utrzymania wskaźników przewiduje się wstrzymanie spłaty części kredytów w 2014 roku, co oznacza nieco większe koszty obsługi. To wszystko oznacza, że nie mamy żadnej możliwości powiększania deficytu.
 • Główne parametry budżetu na 2013 rok są na poziomie najczęściej niższym lub rzadko równym prognozie wieloletniej. Oznacza to że wprowadzenie części koniecznych zadań odbywa się kosztem przesuwania zadań w WPF. Znaczna część naszych poprawek z 2012 roku będących wtedy w WPF na 2013-2030 jest przesuwana na lata 2016-2018. Trzeba jednak przyznać, że założenia finansowe na kolejne lata WPF są ostrożne i nie uwzględniają w ogóle środków z UE, które pewnie się w przyszłości znajdą, ale na dziś ich uwzględniać nie możemy.
 • W zakresie wydatków bieżących nie ma środków na pokrycie zadań na kwotę 123 mln zł. Pozwoliłem sobie dziś sprawdzić szczegóły. I tak, na transport publiczny brakuje ponad 40 mln zł, co oznacza, że nie zapłaci się już za listopad i część października przyszłego roku, na edukację zabrakło co najmniej 28 mln zł, głównie na płace nauczycieli i dotacje na jednostki niepubliczne, na żłobki zabrakło 1,5 mln zł dotacji na niepubliczne (o to są te maile i petycje), 2 mln zł zabrakło na niezbędne koszty ZOO, 12 mln zł zabrakło na kulturę, w tym na jednostki kultury, na stypendia, na granty, prawie 10 mln zł zabraknie na zadania realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (tzn wspólnoty założyły odpowiednie remonty, ale miasto nie będzie miało środków na swoją część), zabrakło 2 mln na odszkodowania mieszkaniowe, nie ma 3 mln zł na promocję Mistrzostw Świata w siatkówce (?), 1 mln na dodatki mieszkaniowe, 1,5 mln zabrakło na mniejsze becikowe, 17 mln zł (?) brakuje na pomoc społeczną, DPSy, zasiłki celowe itd., 3 mln zł na KBF, w tym na przygotowanie Centrum Kongresowego. To są najbardziej wrażliwe braki (szczególnie pomoc społeczna , żłobki, edukacja i transport publiczny, a także kultura)
 • Omawialiśmy też zadania inwestycyjne, ale ze względu na konieczność uszczegółowienia, chcemy poczekać na projekt budżetu. W sumie na inwestycje będzie 314 mln zł strategicznych (finansowanych 264 mln zł z własnych środków, 50 mln zewnętrzne) i 95 mln zł programowe (w tym własne 42 mln zł, 53 mln zł ze źródeł innych). Taki układ pokazuje, że programowe są realizowane przede wszystkim te, które są współfinansowane, także samo strategiczne. To oznacza, że manewr w zakresie zadań inwestycyjnych jest bardzo ograniczony, zadania albo związane są umowami wieloletnimi albo środkami zewnętrznymi.

Przedstawiliśmy naszą, Platformerską, propozycję zmian cen biletów komunikacji publicznej. Zaproponowaliśmy pozostawienie cen biletów abonamentowych na dotychczasowych, bardzo niskich cenach, zaproponowaliśmy jednak pozostawienie biletu abonamentowego jednoliniowego, a także na obniżeniu, w stosunku do propozycji Prezydenta, ceny biletu jednorazowego. Prezydent przyjął propozycję i taką uzgodnioną poprawkę przegłosujemy. Dzięki temu deficyt transportu publicznego będzie stosunkowo mniejszy i autobusy i tramwaje będą lepiej funkcjonowały.

Rozmawialiśmy także z Prezydentem na temat zmiany sieci tramwajów i autobusów. Sprawa nowej sieci jest decyzją Prezydenta i ZIKITu, ale uznaliśmy, że musimy przedstawić nasze wątpliwości (w tym sprawę utrzymania linii tramwajowej nr 8 na dotychczasowej trasie). Prezydent rozważał na nasz wniosek utrzymania tramwaju nr 8 na trasie dotychczasowej, ale z tym wiązałaby się konieczność przestawienia innego tramwaju, jadącego dotychczas na Bronowice na jazdę do Cichego Kącika (coś tam musi jeździć, tam też mieszkają ludzie). To nie mógłby być żaden tramwaj jadący w stronę Dworca PKP, bo ten kierunek jest bardzo oblegany, to musiałby być tramwaj nr 13, jadący na Bieżanów. Ale okazuje się, że ten kierunek (Bronowice-Bieżanów) jest o wiele bardziej oblegany niż kierunek Bronowice-Borek. Tak więc, mając do wyboru tradycje lub interes większej liczby podróżnych Prezydent wybrał interes większej liczby podróżnych i podjął decyzję o utrzymaniu nowej trasy dla tramwaju nr 8.

Podsumowując zapraszam na spotkania z Panem Ministrem Styczniem w poniedziałek 19 listopada, godz 15.00 sala 303, Urząd Miasta Krakowa.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >