Nowa ulica 8. Pułku Ułanów

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019 r.

Pomiędzy ulicą Żywiecką a Kobierzyńską, łącząc ulicę Zawiłą z Grota Roweckiego, przecinając Trasę Łagiewnicką, ma zostać zbudowana nowa ulica 8. Pułku Ułanów. Ulica ta ma odciążyć ulice Żywiecka i Kobierzyńska, a także szereg mniejszych ulic w tym rejonie.

Dzięki tej ulicy łatwiej będzie się dostać z Klinów do Kobierzyńskiej, z Polany Żywieckiej na Kobierzyńską, a wreszcie łączyć się ona będzie z budowaną Trasą Łagiewnicką. Ułatwi dojazd do centrum, udrożni ruch.

Ulica ma kosztować 50 mln zł, w tym są znaczne środki z UE. Ulica ta była obecna w planach Miasta Krakowa od lat 90-tych. Była obecna w studium zagospodarowania przestrzennego z 1998 roku, potem w studium z 2003 roku.

Ulica 8. Pułku Ułanów jest mocno kontrowersyjna, ale niezbędna dla tego rejonu Krakowa. Niezbędna, bo odciąży sieć ulic w tym rejonie, w tym na Klinach, Polanie Żywieckiej, Ruczaju. Kontrowersyjna, bo zmieni spokojne osiedle, wprowadzi ruch samochodowy.

Ulica 8. Pułku Ułanów ma imię funkcjonującego w Krakowie w okresie międzywojennym znaczącego pułku kawalerii, zasłużonego w walkach w czasie I Wojny Światowej, m.in. w bitwie pod Komorowem.

Dziękuję Zarządowi Inwestycji Miejskich za udostępnione poniżej prezentacje. Inwestycja rusza i warto o tym wiedzieć.

Jako mieszkaniec Polany Żywieckiej jestem zainteresowany tą inwestycją, wiedziałem o tym wprowadzając się tutaj i uważam, że warto podawać szczegóły, bo wówczas każdy będzie wiedział co i kiedy będzie się działo.

Więcej informacji o inwestycji

Zadanie inwestycyjne nr: ZIM/T1.123/15 pn.: „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów”

W ramach zadania pn.: Budowa ul. 8 Pułku Ułanów planowana jest budowa drogi klasy „Z” na odcinku od ul. Zawiłej do skrzyżowania z ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego wraz z budową chodników, dróg rowerowych, infrastruktury technicznej oraz przebudową kolidującej infrastruktury.

Przedmiotowy odcinek ulicy będzie posiadał długość ok. 2700 m, układ drogowy z jezdnią o szerokości 7,0 m i obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m oraz ścieżką rowerową biegnącą po prawej stronie jezdni o szerokości 3,0 m (ścieżka zlokalizowana przy jezdni) lub 2,0 m dla ścieżki zlokalizowanej poza jezdnią.

Całkowita wartość zadania (wg WPF): 50 500 000 zł w latach 2019-2024.

Zawarte umowy:

Umowa nr: ZIM/02/2019/002 z dnia: 30.01.2019, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji uprawniającej do realizacji robót,  wartość: 1 340 700 zł brutto.

Wykonawca: firma SAFEGE S.A.S. 15-27 rue du Port, PArc de I’Ile 92022 Nanterre, Francja.

Terminy realizacji wg umowy: 

 • 10 miesięcy (30.11.2019r.) – opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i złożenie wniosku o ZRID,
 • 4 miesiące (30.03.2020r.) – opracowanie projektów wykonawczych. STWiORB, uzyskanie decyzji ZRID,
 • do 48 miesięcy (30.01.2023r.) – współpraca przy organizowaniu postepowania na realizację robót.

Stan realizacji:

W dniu 30.01.2019 r. została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego.

Wykonawca przystąpił i jest w trakcie opracowania projektu budowlanego i dotychczas wykonał:

 • opracował wstępny Projekt zagospodarowania terenu i wystąpił do właściwych jednostek o jego uzgodnienie,
 • opracował projekt robót geologicznych i wystąpił do WS UMK o zatwierdzenie projektu,
 • przystąpił do inwentaryzacji zieleni,
 • przystąpił do inwentaryzacji nieruchomości,
 • przystąpił do opracowania mapy do celów projektowych,
 • wystąpił o aktualizację warunków technicznych przebudowy kolidującej infrastruktury.

Harmonogram realizacji:

 • 2020 – ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych,
 • 2020-2024 – realizacja robót budowlanych

Polecane na stronie

Sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Krakowa z kadencji 2018-2024:

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >