Archiwum aktualności strona 4

Po wyborach w krakowskiej PO

Komentarz Bogusława Kośmidera odnośnie październikowych wyborów w krakowskiej Platformie Obywatelskiej znajdą Państwo w dziale Okiem Przewodniczącego (tekst z 3 listopada).

List od Rektora Politechniki Krakowskiej

23 października Rada Miasta Krakowa uchwaliła, że od 1.1.2014 główna ulica Krakowskiego Parku Technologicznego na Czyżynach będzie miała nazwę wybitnego krakowskiego uczonego – prof. Michała Życzkowskiego. Dzisiaj, 5 listopada, otrzymałem list od Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka z podziękowaniami za moje działania w tej sprawie.

Kwesta na Cmentarzu Podgórskim

1 listopada Bogusław Kośmider zbierał datki od Krakowian w ramach IX kwesty na rzecz odnowy zabytków na Nowym Cmentarzu Podgórskim.

95. rocznica wyzwolenia Krakowa

Przewodniczący rady Rada Miasta Krakowa – Strona Oficjalna Bogusłąw Kośmider objął honorowym patronatem uroczystości upamiętniające oswobodzenie Krakowa z rąk zaborczych w 1918 roku. 31 października, w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, przy pl. Na Groblach 9, o godz. 10.30 odbył się tradycyjny „bieg sztafetowy o szablę kpt. Antoniego Stawarza”. Bogusław Kośmider jest fundatorem tej szabli.

W tym samym czasie na Cmentarzu Rakowickim złożone zostały kwiaty na grobie kapitana. O godzinie 11 na podgórskim placu Niepodległości rozpoczęła się uroczystość pt. „Niepodległość zaczęła się w Podgórzu”, upamiętniająca bohaterski czyn zbrojny naszych rodaków walczących o wolną i niepodległą Polskę. Zostały też wręczone nagrody dla uczestników konkursu historycznego „Bój o czapkę kpt. Stawarza”. W uroczystościach wziął udział Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

W południe rozpoczeły się uroczystości na Rynku Głównym. Odtworzono uroczystą zmianę warty pod wieżą Ratuszową, uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych złożyli ślubowanie, a pod tablicą na wieży ratuszowej kwiaty złożyli Bogusław Kośmider oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, przedstawiciele korpusu konsularnego i środowisk kombatanckich. Odbyło się także wręczenie nagród zwycięzcom „biegu sztafetowego o szablę kpt. Antoniego Stawarza”.

Antoni Stawarz był organizatorem oswobodzenia Krakowa. W styczniu wraz z Józefem Badziochem założył w Krakowie Polską Organizację Dywersyjną. Od czerwca 1918 roku był komendantem plutonu przy batalionie 93. pułku piechoty w Krakowie, prowadził patriotyczną agitację wśród żołnierzy polskich.

Na tajnym spotkaniu 30 października 1918 roku obwieścił obecnym początek powstania w Twierdzy Kraków, a następnie przy pomocy zebranych kolejarzy rozesłał depeszę do najważniejszych placówek kolejowych w Galicji. Depesza ta obwieszczała prowincji informację o udanej rewolucji w Krakowie. Kolejarze mieli polecenie kierować pociągi z austriackimi żołnierzami do stacji Kraków – Płaszów.

31 października 1918 roku, wczesnym rankiem oddziały Stawarza zajęły dworzec w Płaszowie, bez jednego wystrzału rozbrajano żołnierzy austriackich z pomocą harcerzy prokocimskich To samo stało się w koszarach w Podgórzu. Wydarzenia tego dnia można uznać za początek niepodległości Polski. Po podporządkowaniu się rozkazom Bolesława Roi zajął opuszczone przez Austriaków obiekty wojskowe w Krakowie. 1 listopada 1918 roku Antoni Stawarz awansowany został na kapitana.

Krakowski Znicz Pamięci

30 października o godz. 11:00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej w ramach akcji „Krakowski Znicz Pamięci” Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa zapalili znicze na grobie Sławomira Mrożka, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

W ślad za radnymi z Wrocławia Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider w październiku 2012 r. zainaugurował w naszym mieście nowy zwyczaj: „Krakowski Znicz Pamięci”. Także w tym roku radni zapalać będą znicze pamięci na grobach swoich poprzedników z Rady Miasta Krakowa, na grobach honorowych obywateli Krakowa oraz na mogiłach osób odznaczonych medalem Cracoviae Merenti.

– Wprowadzając Krakowski Znicz Pamięci do kalendarza Rady Miasta Krakowa, mam nadzieję, że pamięć o naszych kolegach będzie trwać, nie tylko w sercach ich najbliższych, ale również wszystkich krakowian. Odwiedzać będziemy bowiem groby tych, którzy pracowali dla naszego miasta – mówił Bogusław Kośmider, przewodniczący RMK. Znicz pamięci jest opasany wstążką w biało-niebieskich barwach miasta i znajduje się na nim napis: „Miasto Kraków pamięta”.

Przenosząc zwyczaj zapalania zniczy z Wrocławia do Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider chce, by „Krakowski Znicz Pamięci” zapłonął również na grobach obywateli uhonorowanych przez Kraków, którzy spoczywają poza granicami naszego miasta. Dlatego też przewodniczący zwrócił się z prośbą o zapalenie „Krakowskiego Znicza Pamięci” m.in. do władz Warszawy (mogiły Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wacława Jędrzejewicza, Ryszarda Kuklińskiego, ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego, Ryszarda Kaczorowskiego), Elbląga (grób Bolesława Nieczui-Ostrowskiego), Niekrasowa (mogiła Adama Bienia), Rogalina (grób Edwarda Raczyńskiego), Szwecji (grób Brora Hanssona), Holandii (grób gen. Stanisława Maczka) oraz Stanów Zjednoczonych (mogiły Ronalda Reagana, Edwarda J. Moskala).

Bogusław Kośmider apeluje również do wszystkich, którzy odwiedzać będą w najbliższym czasie groby zmarłych: zapalmy znicze także na grobach opuszczonych oraz bezimiennych i uczcijmy w ten sposób ich pamięć.

Wręczenie medali Cracoviae Merenti

W środę 16 października o godz. 12 podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa wręczono brązowe medale Cracoviae Merenti. Z rąk trzymali je: prof. Stefan Dousa, prof. Jadwiga Romańska-Gabryś oraz Stanisława Centkowska.

Prof. Stefan Dousa od 35 lat jest przewodniczącym Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej, współzałożycielem „Fundacji Promocji Miasta Krakowa”, od 1971 r. pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Pracowni Rzeźby. Jest autorem fontanny na placu Szczepańskim. Stanisława Centkowska jest pielęgniarką, założycielką Fundacji dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie. Prof. Jadwiga Romańska-Gabryś to jedna z najwybitniejszych śpiewaczek polskich okresu powojennego. Nazywano ją „Gildą stulecia”, „najlepszą Butterfly”, „najpiękniejszym polskim sopranem”. Przez wiele lat była primadonną Opery Krakowskiej.

Dworek w Parku Duchackim

15 października 2013 r. – Wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Woli Duchackiej i ZIKiT uzgodnione zostały najbliższe kroki dla zagospodarowania dworku w Parku Duchackim.

Nowa droga na Klinach

Na spotkaniu z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy X przedstawicielom wspólnoty mieszkaniowej zaprezentowano projekt nowej drogi wyjazdowej z osiedla przy ul. Mieczykowej na Klinach. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2014 roku.

Z ministrem o bezpieczeństwie

10 października odbyło się spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem, który do Krakowa przyjechał na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta. Podczas spotkania u Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego ustalono plan działań, którego wdrożenie zwiększy poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców. W Krakowie będzie około 370 etatów więcej w policji, planowana jest budowa centrum monitoringu (policja przekaże teren i koncepcję, miasto zawalczy o środki unijne), miasto za 350 tysięcy finansuje dodatkowe patrole policji.

– Serdecznie dziękuję Ministrowi Sienkiewiczowi za błyskawiczną reakcję i współpracę. Zapewniam wszystkich krakowian, że bezpieczeństwo to nasz temat nr 1 – komentował Bogusław Kośmider.

Mecenas Kultury Krakowa 2012

10 października 2013 r. – uroczystość wręczenia nagród Mecenas Kultury Krakowa 2012

Przyjaciel ZHR

Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej na mocy uchwały z 30 września br. przyznało Bogusławowi Kośmiderowi odznakę „Przyjaciel ZHR”. Taki zaszczyt obliguje do jeszcze bardziej intensywnej pracy na rzecz harcerstwa. Czuwaj!

Wybory w krakowskiej Platformie Obywatelskiej

7 października odbyły się wybory na przewodniczącego krakowskiej PO. Wygrał Grzegorz Lipiec (242 głosy), ja otrzymałem 111 głosów poparcia ze strony delegatów. Dziękuję serdecznie tym, którzy we mnie uwierzyli i docenili moje dotychczasowe działania. Całej Platformie i nowemu Przewodniczącemu życzę sukcesów, a także liczę, że w Krakowskiej PO pod nowym przewodnictwem uszanowane zostaną wszystkie nurty ideowe i programowe.

Krzysztof Penderecki honorowym obywatelem Krakowa

26 września Krzysztof Penderecki odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera oraz Prezydenta Jacka Majchrowskiego honorowe obywatelstwo Krakowa. Więcej informacji w dziale inicjatywy

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta. Komendant Wojewódzki Policji przedstawił dane dot. przestępczości w Krakowie, przedstawił porównanie z innymi miastami. I choć wygląda to optymistycznie, nastąpił zdecydowany spadek przestępczości, jesteśmy też lepsi niż inne miasta. Ale odczucia mieszkańców, a także ostatnie wydarzenia związane z bandyckimi działaniami pokazują co innego. Ustalono, że:

 1. Podjęte zostaną działania mające na celu sfinansowanie przez Miasto tzw płatnych służb patrolowych
 2. Utworzona będzie nowa wersja Programu Bezpieczny Kraków, kiedyś bardzo dobrego narzędzia wspierania Policji w Krakowie
 3. Stworzony zostanie w Krakowie prawdziwy systemu monitoringu, w tym Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem
 4. Miasto zawalczy o nowe etaty w służbach porządkowych, odbędą się rozmowy w tej sprawie z Ministrem Spraw Wewnętrznych
 5. Z budżetu Miasta, a także w miarę możliwości również z budżetów Dzielnic zostaną przekazane środki na pojazdy dla Policji
 6. Zaproszenie na posiedzenie komisji otrzymają przedstawiciele klubów piłkarskich i z nimi nastąpi dyskusja co zrobić z ekscesami pseudokibiców
 7. Komisja będzie spotykała się częściej

Sukces tego planu sprawi, że będziemy mieli na ulicach więcej policji, a w perspektywie większe bezpieczeństwo w Krakowie.

Cracoviae Merenti dla hutniczej Solidarności

Dziś bardzo ważny dzień – uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa z okazji wręczenia srebrnego medalu Cracoviae Merenti Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność.

Medal wręczony zostanie na ręce: Mieczysława Gila – pierwszego i długoletniego Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Macieja Macha – przywódcy struktur podziemnych oraz Władysława Kieliana – Przewodniczącego Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”. Uroczystość uświetni występ Orkiestry Arcelor Mittal Poland SA pod dyrekcją Jana Ignatjuka.

81. sesja Rady Miasta

Na 81. sesji Rady Miasta Krakowa poruszano między innymi sprawy bezpieczeństwa w Krakowie. – Wnoszę o pilne zebranie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Pragnę także powiadomić, ze zwróciłem się do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o przyjazd do naszego miasta i spotkanie w sprawie działań na rzecz bezpieczeństwa – mówił przewodniczący Kośmider, który ponadto uczestniczył 9 września w marszu „O futbol wolny od przemocy i ksenofobii”. Bogusław Kośmider przekazał także interpelację do Prezydenta w sprawie podtopień domów w Opatkowicach.

List od Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego

List od Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego

Spotkanie w klasztorze Franciszkanów w Jaśle

Niemieckie stowarzyszenie Bremer Tabak-Collegium podczas wizyty w Krakowie w czerwcu br. przekazało na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa niezwykły prezent – modlitewnik z 1740 wieku, niegdyś własność Klasztoru Franciszkanów w Jaśle.

Wczoraj, 25 lipca w Jaśle Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przekazał dar niemieckiego stowarzyszenia prawowitym właścicielom.

Spotkanie Bremer Tabak-Collegium odbyło się w Krakowie 7 czerwca br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Spotkania Bremer Tabak-Collegium to wydarzenia o długoletniej tradycji i bardzo wysokim prestiżu. Charakterystyczne dla tych spotkań jest „ceremonialne” palenie fajek. Na spotkanie zapraszani są tylko mężczyźni, obowiązują stroje wieczorowe, a preferowane są smokingi. Wszystko odbywa się w oryginalnej oprawie. Niemieccy organizatorzy przywożą ze sobą kompletne wyposażenie potrzebne do aranżacji spotkań: od nakrycia stołów, poprzez meble, aparaturę do nagłośnienia i oświetlenia, po specjalne cynowe łyżeczki do wznoszenia toastu „sznapsem”.

Pamiętajmy o Parku!

Miły list z podziękowaniami za pomoc w utworzeniu Parku Duchackiego.

Podarujmy lato dzieciom ze wschodu

Tradycją stały się już spotkania Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z młodymi Polakami ze Wschodu. Dzisiaj (16 lipca) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się oficjalne powitanie gości z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca.

Podczas tegorocznej wizyty dzieci zwiedzą Wawel, Kazimierz, Muzeum Czartoryskich, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Odwiedzą też ciekawe miejsca w Małopolsce: Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Wieliczkę. Poza zwiedzaniem organizatorzy przygotowali dla najmłodszych inne atrakcje: wyjścia do parku wodnego, wizytę w zoo, Parku Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie.

Akcją objęto najuboższe dzieci z polskich rodzin kultywujących tradycje, obyczaje, język. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, a patronują mu Prezydent Miasta Krakowa, Arcybiskup Metropolita Krakowski, Arcybiskup Metropolita Lwowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Podziękowania od Teatru Ludowego

Miło jak ktoś dziękuje. Rzeczywiście, w grudniu 2012 dyrektorzy 5 krakowskich miejskich teatrów prosili o uratowanie teatrów poprzez dofinansowanie w poprawce PO kwotą 400 tys zł każdy. Jako PO znaleźliśmy te pieniądze (i nieskromnie powiem – miałem z Fedorem Juniorem spory udział w znalezieniu i przekonaniu koleżeństwa). Wszystkie miejskie teatry dostały środki ratunkowe, podziękował tylko Ludowy. Dziękujemy Wam za pamięć, też będziemy pamiętali. POzdrawiamy, Krakowscy Platformersi – tak Bogusław Kośmider komentował otrzymanie od Teatru Ludowego pamiątkowego dyplomu w podziękowaniu za wsparcie i pomoc teatrowi.

Spotkanie z wiceministrem środowiska ws. śmieci

– Kraków ma szczęście, bo zalicza się do miast, które radzą sobie lepiej od innych z przygotowaniem się do nowego systemu gospodarowania odpadami – mówił Stanisław Gawłowski, wiceminister Środowiska podczas spotkania z dziennikarzami, w drodze na spotkanie z samorządowcami w Świnnej Porębie.

Spotkanie z ministrem zorganizował Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Oprócz ministra wzięli w nim udział: Ireneusz Raś, poseł na Sejm, Tadeusz Arkit, poseł na Sejm oraz Henryk Kultys, prezes MPO.

Henryk Kultys podkreślał, że od 1 lipca śmieci odbierane będą od wszystkich krakowian, nawet od tych, którzy z jakichś przyczyn nie złożyli deklaracji i nie widnieją w systemie. Już teraz wiadomo, że opłaty za wywóz śmieci będą niższe, a gdy w Krakowie powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów – będą jeszcze niższe – mówił prezes Kultys.

– 1 lipca to niezmiernie ważna data. W ciągu kilku kolejnych miesięcy okaże się, czy system działa i się sprawdza. A to zależy także od nastawienia mieszkańców – mówił poseł Ireneusz Raś.

Poseł Arkit podkreślał, że w całej Polsce powstawać będą nowoczesne instalacje związane z przetwarzaniem odpadów, a to z kolei stworzy nowe miejsca pracy. – Spodziewamy się kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy – dopowiadał wiceminister Gawłowski. Zapewnił dziennikarzy, że zbiornik w Świnnej Porębie, ważny także z punktu widzenia Krakowa – powinien być gotowy w 2015 roku.

Przyjaciel Sportu

Leszek Tytko i Przedsiębiorstwo Inwestycyjne PROXIMA-SERVICE Sp. z o.o. – to laureaci konkursu o honorowy tytuł Przyjaciela Sportu za rok 2012. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują corocznie osoby i firmy działające na rzecz rozwijania i wspierania sportu w Krakowie. Uroczystość wręczenia tytułów odbyła się dziś w magistracie, a uczestniczyli w niej m.in. Bogusław Kośmider – przewodniczący Rady Miasta oraz Jerzy Dudek, były wybitny bramkarz reprezentacji Polski. Tytuły Przyjaciela Sportu są przyznawane w dwóch kategoriach: „za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków” oraz „za najwyższy wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Świadkowie Historii 2013

19 czerwca 2013 roku w sali obrad Rady Miasta Krakowa, pl. odbyła się po raz drugi uroczystość wręczenia nagrody „Świadek Historii”.

Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Jest nadawana w podziękowaniu za trud przechowywania, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w czasach, kiedy historia współczesna przez władze PRL była wykorzystywana do celów propagandowych. Dzięki ich pasji docierania do prawdy w tamtych trudnych czasach udało się pamięć o wielu osobach i faktach zachować od zapomnienia. W tym roku po raz drugi nagroda zostanie wręczona w Krakowie, aby uhonorować tych, którym na sercu leżało budowanie szacunku dla narodowej przeszłości.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Honorowy patronat nad Nagrodą Świadek Historii objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Tegoroczni laureaci: Kazimierz Cholewa, Andrzej Jankowski, Józef Jarno, Anna Łakomiec, ks. Władysław Palmowski, Bogusław Sonik, Zofia Dubjelova (pośmiertnie)

Laureaci konkursu historycznego „Czy znasz Kraków”

Na sesji RMK 12 czerwca odbyło się wręczenie nagród w konkursie historycznym „Czy znasz Kraków”. Konkurs odbywa się pod patronatem Rady Miasta Krakowa.

Wieczorne spotkanie z Collegium Tabacznym z Bremy.

Wieczorne spotkanie z Collegium Tabacznym z Bremy. Nazwa, jak nazwa, ale ponad 100 ważnych osób z całych Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. Rektorzy wyższych uczelni, szefowie firm, przemysłowcy, naukowcy, politycy. Spotkanie przy kolacjii, przy winie, przy fajkach. Bardzo ciekawa dyskusja o Koperniku i mój półgodzinny wykład po niemiecku. Aż się spociłem, ale dostałem oklaski. Dostałem też prezent – do przekazania do klasztoru Ojców Franciszkanów w Jaśle książkę – modlitewnik z 1740 roku. – mówił o spotkaniu Bogusław Kośmider.

Uroczysta sesja RMK dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego oraz przyłączenia Podgórza do Krakowa

5 czerwca (środa) o godz. 12 odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa z okazji Święta Miasta, zwołana dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego oraz w przeddzień 100-lecia połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem. Głos podczas sesji zabierali znamienici goście, a pośród nich m.in.: prof. Andrzej Zięba, który wygłosił wykład „Powstanie styczniowe w tradycjach Krakowa”, Zygmunt Włodarczyk, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze oraz Michał Kozioł.

– Dzisiejsza uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa poświęcona jest dwóm sprawom historycznym, w tym jednej, która choć dotyczy historii – wybiega w przyszłość. Zwołaliśmy sesję dla uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego oraz w przeddzień 100-lecia połączenia Podgórza z Krakowem – by już dziś zwrócić uwagę obywateli naszego miasta na ten doniosły fakt, któremu zawdzięczamy dynamiczny rozwój i pierwszy akt przemiany Krakowa w metropolię. W tym roku obchodzimy uroczyście 150. rocznicę Powstania Styczniowego, które abstrahując od jego stricte historycznej oceny należy uznać za szczególnie ważny moment w dziejach Polski, wyznacznik naszej tożsamości, źródło konsolidującego naród mitu, dzięki któremu w dwudziestym wieku udało się odzyskać niepodległość. To były czasy dramatycznych decyzji, trudnych wyborów, cierpienia, niebezpieczeństwa o skali, którą trudno nam sobie dziś wyobrazić. Nie sposób łatwo zdyskredytować odwagi naszych rodaków, którzy ponieśli ogromne ofiary w imię wolności naszej ojczyzny. W recepcji tych wydarzeń odbijają się najistotniejsze części składowe narodowej tożsamości krakowian, Małopolan i wszystkich Polaków. Kraków miał swój udział w dramatycznych wydarzeniach 1863 r.

Zbliża się setna rocznica połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem. To był przełom, punkt zwrotny w naszej lokalnej historii. Nadchodzącemu jubileuszowi trzeba nadać odpowiednie znaczenie oraz wykorzystać go do dalszego rozwoju potężnego obszaru miasta po lewej stronie Wisły. Temu służyć ma m.in. Porozumienie Dzielnic Podgórskich, którego powstanie zaanonsowaliśmy na dzisiejszej konferencji. Już dziś zapraszam Państwa na uroczystości na moście im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, które odbędą się za dwa lata. Wierzę, że do tego czasu uda nam się przyczynić do dalszego rozwoju tej części Krakowa i nadać jej blasku, na jaki zasługuje – mówił podczas sesji uroczystej Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Porozumienie Dzielnic Podgórskich

Prawie 100 lat po tym, jak Podgórze połączyło się z Krakowem – sześć dzielnic (VIII, IX, X, XI, XII i XIII) podejmuje współpracę w ramach Porozumienia Dzielnic Podgórskich. Decyzję w tej sprawie przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, pomysłodawca Porozumienia, Prezydent Miasta Krakowa oraz przewodniczący sześciu dzielnic ogłosili 5 czerwca (w środę), tuż przed uroczystą sesją Rady Miasta Krakowa zwołaną m.in. w przeddzień 100-lecia połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem.

Zamiar działania na rzecz dzielnic podgórskich przypieczętowany został podpisaniem przez wszystkich uczestników konferencji porozumienia o współpracy partnerskiej w ramach Porozumienia Dzielnic Podgórskich.

Intencją partnerów niniejszego porozumienia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju i ożywienia historycznego obszaru Podgórza, poprawy standardów życia mieszkańców, budowania tożsamości lokalnej oraz wspieranie mechanizmów dialogu obywatelskiego i wszelkich przejawów aktywności obywatelskiej.

Celem zawartego porozumienia jest stworzenie płaszczyzny współpracy lokalnej pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń w sprawach publicznych należących do zakresu działań jednostek pomocniczych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. Realizacja niniejszych założeń nastąpi poprzez konsolidację rozproszonych działań, inicjowanie nowych strategii i przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji obszaru objętego zakresem porozumienia oraz jego mieszkańców. Strony porozumienia zobowiązują się również podjąć oraz rozszerzać współpracę celem kształtowania postaw obywatelskich i budowania więzi międzysąsiedzkich, które wytworzą poczucie przynależności i współodpowiedzialności za otoczenie oraz rozwój dzielnic.

Wzorem Porozumienia Dzielnic Nowohuckich członkowie Porozumienia Dzielnic Podgórskich założą stowarzyszenie, w ramach którego będą realizowali swoje cele. W Nowej Hucie wspólną pracą dzielnic udało się zrobić wiele dobrego. Teraz czas na Podgórze.

Podgórze zawsze na górze!

Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie Slalomowym

Mam zaszczyt uczestniczyć w Komitecie Honorowym przy Mistrzostwach Europy w Kajakarstwie Slalomowym. Ceremonia otwarcia mistrzostw w czwartek, 6 czerwca o godzinie 17, na Rynku Głównym.

Dzień później w Ośrodku Sportu Kolna rozpoczną się kwalifikacje. Całe mistrzostwa potrwają cztery dni i zakończą się w niedzielę, 9 czerwca o godzinie 16.30. Obsada zawodów jest bardzo silna. Wystartują reprezentanci 24 krajów, wśród nich olimpijscy zwycięzcy: Francuzka Emilie Fer, Włoch Daniele Molmenti oraz Brytyjczycy Tim Baillie i Etienne Stott.

Szykuje się prawdziwe święto sportu!

Będzie się działo!

Wyjątkowe atrakcje szykują się dla tych, którzy 2 czerwca, w niedzielę zechcą odwiedzić Radę Miasta Krakowa. Z okazji corocznie obchodzonego Święta Miasta otworem dla krakowian i turystów stanie gabinet Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Ale to dopiero początek atrakcji. Każdy, kto 2 czerwca odwiedzi gabinet przewodniczącego RMK będzie mógł zobaczyć się na pierwszej stronie gazety! W godzinach od 11 do 16 będzie się można przymierzyć do fotela Przewodniczącego RMK, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, a także wydrukować je na pierwszej stronie okolicznościowej gazety Informacje Rady Miasta Krakowa. Tę nietypową pamiątkę będzie można zabrać ze sobą do domu.

Otworem dla zwiedzających będzie również stała Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, dawniej sala balowa Pałacu Wielopolskich. Tradycyjnie już mieszkańcom zaprezentują się także dzielnice: w godzinach 10.45 do 17 w salach Lea i Kupieckiej będzie można się dowiedzieć wiele na temat planowanych, rozpoczętych i przyszłych inwestycji sportowych, osiągnięć, działalności kulturalnej i ciekawych miejsc na terenie dzielnic. Rada Dzielnicy VIII Dębniki przygotowała dodatkową prezentację, która obejmować będzie m.in. zdjęcia murali i fotoreportaż z I edycji konkursu „Ósemka w sprayu”.

5 czerwca, dokładnie w 756. rocznicę lokacji Krakowa na prawie magdeburskim będzie można również wziąć udział w dwóch wyjątkowych wydarzeniach. O godz. 10.30 w Bazylice Franciszkanów przy Placu Wszystkich Świętych 5 odbędzie się tradycyjna msza za miasto. Półtorej godziny później, punktualnie w południe rozpocznie się natomiast uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa z okazji Święta Miasta, zwołana dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego oraz w przeddzień 100-lecia połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem.

Wielkie święto jeździectwa

Od 17 do 19 maja na hipodromie Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej przy ul. Kobierzyńskiej 175 odbędzie się jubileuszowy 40. Memoriał Adama Królikiewicza – Ogólnopolskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody. Jest to najstarsza impreza jeździecka w Polsce – jej początek to rok 1968. Członkiem Komitetu Honorowego Memoriału jest Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

List od Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej


List z Fundacji Przewodnika Obywatelskiego


Nowe interpelacje Bogusława Kośmidera na sesji RMK 8 maja

Przewodniczący RMK zaproponował prezydentowi sprawdzenie możliwości budowy w Krakowie parkingów piętrowych wedle załączonej przez siebie dokumentacji fotograficznej.

Druga interpelacja przewodniczącego dotyczyła pomysłu na ochronę parków i placów zabaw. Bogusław Kośmider poddaje pod rozwagę możliwość oddania ich w pieczę lokalnym społecznościom sąsiedzkim.

Treść interpelacji oraz odpowiedź Prezydenta już wkrótce na stronie w dziale interpelacje

Na dwóch kółkach do Trzebini

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider tradycyjnie już objął honorowym patronatem X Jubileuszowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia, który 11 maja ruszy z krakowskich Błoń.

Impreza ma na celu promocję lokalnych walorów Trzebini. Uczestnicy rajdu, którego trasa wynosić będzie ok. 50 kilometrów, wystartują z Cichego Kącika przy Krakowskich Błoniach o godz. 11.45. Zakończenie rajdu planowane jest na godzinę 15 w Młoszowej przy Zespole Pałacowo-Parkowym.

List z Watykanu


25 lecie strajków kwietniowo – majowych

26 kwietnia w Nowej Hucie odbyły się uroczystości z okazji 25 – lecia strajków kwietniowo – majowych. Radę Miasta Krakowa reprezentowali przewodniczący Bogusław Kośmider, wiceprzewodniczący Józef Pilch oraz radni Stanisław Zięba i Edward Porębski.

List ze Śródmiejskiego Ośrodka Kultury


Konferencja – pomnik niedźwiadka Wojtka

Wczoraj Rada Miasta Krakowa wyraziła wolę upamiętnienia niedźwiedzia Wojtka poprzez wzniesienie jego pomnika w Parku im. dra Henryka Jordana. Dzisiaj (25 kwietnia) w urzędzie spotkali się zwolennicy tego pomysłu: prof. Norman Davies, prof. Wojciech Narębski, Richard Lucas oraz Sławek Ptaszkiewicz i Bogusław Kośmider. Więcej informacji w dziale inicjatywy

Akcja wieszania budek lęgowych w Parku Duchackim

22 kwietnia w Parku Duchackim odbyła się akcja wieszania budek lęgowych dla Ptaków. Za całym przedsięwzięciem stoi Asoscjacja Promotorów Radosnego Ptaka, której jednym z ambasadorów jest Bogusław Kośmider.

Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy X Swoszowice ws rozbudowy ul. Myślenickiej

W spotkaniu na temat rozbudowy ul. Myślenickiej, które odbyło się 16 kwietnia, wzięli udział zainteresowani sprawą mieszkańcy dzielnicy X. Na pytania odpowiadali Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Radni Dzielnicy X Swoszowice: Andrzej Jończyk oraz Krzysztof Potańczyk oraz przedstawiciele zwiazanych ze sprawą instytucji miejskich.

Więcej informacji w dziale inicjatywy

Mężczyźni z 1973 roku

Bogusław Kośmider – przewodniczący Rady Miasta Krakowa (prawie rocznik ’73), Jerzy Fedorowicz – przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków (prawie rocznik ’73) oraz Sławomir Ptaszkiewicz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej (rocznik ’73) spotkali się dzisiaj (poniedziałek, 15 kwietnia) z Kołem Przyjaciół: Mężczyźni z 1973 roku („Mannen van ’73”) z miasta partnerskiego Krakowa – Leuven (Belgia).

„Mannen van ’73” (www.mannenvan73.be) to organizacja kulturowa z bardzo długą tradycją w Leuven (1840 r.), uznana w zeszłym roku przez UNESCO niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Członkowie każdego roku to mężczyźni, którzy kończą 40 lat i przez 10 lat budują swoją przyjaźń, by razem uczcić swoje 50 urodziny. W ciągu tych 10 lat organizują imprezy, pokazy, zjazdy i inne wydarzenia kulturalne. W tych wydarzeniach biorą udział wszyscy członkowie z wybranego roku lub „bloku” (np. mężczyźni z bloku 3 to wszyscy urodzeni w 1923-1933-1943-1953-1963-1973).

Celem stowarzyszenia jest budowanie przyjaźni nie tylko ze swoim blokiem lub rocznikiem, ale także promowanie Leuven i kontakty z miastami zaprzyjaźnionymi. W tym roku mężczyźni z 73 r. odwiedzili Kraków.W programie pobytu w Krakowie znalazły się: Muzeum Podziemia Rynku Głównego, Kopalnia Soli w Wieliczce, spacer po Krakowie, Wawel, Fabryka Schindlera, Nowa Huta oraz Oświęcim. W Krakowie skorzystają też z usług krawca – uszyją garnitury dla swojej grupy.

Starcie mówców w RMK

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider objął patronatem X edycję Szkoły Debaty 2012/2013. Jej finał odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

W tym roku do organizacji słownych potyczek po raz pierwszy włączyła się Krakowska Szkoła Mówców. 11 kwietnia w Sali Obrad RMK usłyszymy m.in. obronę i próbę obalenia tez: „Nie można wierzyć pięciu zmysłom” i „Współczesna młodzież nie potrafi się buntować”.

W nagrodę zwycięska drużyna pojedzie na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego. Szkoła debaty organizowana jest przez III Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego już od 9 lat w celu zachęcenia licealistów do idei dyskutowania wywodzącej się z XIX-wiecznej Anglii, jako jednej z lepszych metod nauki zarówno precyzyjnego wysławiania się, obrony własnych przekonań, szlachetnej perswazji oraz kultury oracji, jak i samodzielnego myślenia, słuchania innych i odwagi do publicznych wystąpień.

Rozpoczęcie akcji „Ulokuj podatki w Krakowie”

28 marca 2013 r. – konferencja prasowa przed rozpoczęciem akcji „Ulokuj podatki w Krakowie”. Więcej informacji o akcji w dziale inicjatywy

List od Przełożonej Domu Zakonnego SS. Albertynek


Obchody dnia św. Józefa – Patrona Krakowa

Początek XVIII wieku był wyjątkowo trudnym okresem w dziejach Krakowa. Po spustoszeniu miasta przez wojska szwedzkie nastał czas głodu i epidemii. Wówczas, w 1714 roku krakowska Rada Miejska wybrała na głównego patrona miasta świętego Józefa. Rok później tę decyzję zatwierdziła Stolica Apostolska.

Tradycyjnie, jak co roku w dniu świętego Józefa zostanie odprawiona msza święta w intencji mieszkańców Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, na którą 19 marca (wtorek) o godz. 18.30 w Bazylice Mariackiej zapraszają: Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Jacek Majchrowski – prezydent Miasta Krakowa.

Wcześniej tego dnia o godz. 12 Bogusław Kośmider oraz Jacek Majchrowski złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Dietla na Placu Wszystkich Świętych. Wiązanki złożyli również uczniowie szkół noszących imię Józefa Dietla.

55. urodziny TKKF

W sobotę, 9 marca, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej uroczyście świętowało 55. urodziny. Serdecznie gratulujemy! Przy tej okazji wręczono okolicznościowe medale, jeden z nich trafił do przewodniczącego RMK. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia: www.krakow.pl.

Bezpłatnie pomogą z PIT-em

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider objął Honorowym Patronatem akcję „Doradcy podatkowi pomagają niepełnosprawnym wypełnić PIT za 2012 rok”.

List od Władysława Bartoszewskiego

Honorowy Obywatel Krakowa, Władysław Bartoszewski drogą listową podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta za lutową uroczystość.

Więcej informacji w dziale inicjatywy

Otwarcie Parku Duchackiego

7 lutego (czwartek) o godz. 11 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider przeciął wstęgę, która w symboliczny sposób otworzyła odzyskane przez miasto tereny, na których znajduje się Park Duchacki. Pod koniec stycznia udało się sfinalizować wszystkie formalności i Park Duchacki jest już własności mieszkańców Krakowa.

Jest to teren bardzo ważny dla lokalnej społeczności. Stanowi ostatni obszar zielony w tej okolicy – zielone płuca Woli Duchackiej. Pierwsze informacje mówiące o możliwości zabudowania go przez dewelopera pojawiły się w 2005 r. Od tego momentu wiele środowisk rozpoczęło wieloletnią walkę o zachowanie Parku Duchackiego. Jednakże zarówno protesty jak i wszelkie pozostałe formy działania okazały się nieskuteczne i nie przyniosły efektów.

Przełom nastąpił w 2012 roku – wtedy to prywatnemu właścicielowi gruntów została złożona propozycja zamiany terenów. W wyniku negocjacji ustalono, że część działek zostanie zakupiona za gotówkę. Jednak zdecydowana większość terenów Parku zostanie pozyskana poprzez zamianę działek z gminą. Kluczowym momentem było ogłoszenie i zrealizowanie jesienią 2012 roku „Planu Kośmidera” (14 punktów), precyzującego sposób szybkiego i sensownego dojścia do rozwiązania problemu. Zgodnie z zapowiedziami, przewodniczący RMK – Bogusław Kośmider doprowadził do zrealizowania swojego planu.

Podkreślić należy, że w ratowanie ostoi zieleni na Woli Duchackiej zaangażowanych było wiele współpracujących ze sobą osób. Park nie zostałby uratowany, gdyby nie zaangażowanie: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Krakowa, Krzysztofa Sułowskiego – przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Jarosława Kajdańskiego – radnego dzielnicy XI, Grażyny Fijałkowskiej i Włodzimierza Pietrusa – radnych miejskich, Marty Witkowicz – dyrektor Wydziału Skarb, Bożeny Piekarczyk – radnej Dzielnicy XI.

Teraz przed władzami Krakowa, ale też przed lokalnymi działaczami stoi kolejne wyzwanie: co dalej z Parkiem Duchackim? Jak go zagospodarować, wykorzystać z korzyścią dla lokalnej społeczności? Oczywiście wiąże się to z kolejnym bardzo trudnym zadaniem – pozyskaniem środków finansowych na jego rewitalizację.

Więcej informacji w dziale inicjatywy

Honorowe Obywatelstwo dla Władysława Bartoszewskiego

6 lutego 2013 roku na uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa przyznano honorowe obywatelstwo miasta Władysławowi Bartoszewskiemu.

Więcej informacji w dziale inicjatywy

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >